Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
West-Brabants Archief

Besluit vervanging archiefbescheiden West-Brabants Archief 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWest-Brabants Archief
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit vervanging archiefbescheiden West-Brabants Archief 2018
CiteertitelBesluit vervanging archiefbescheiden West-Brabants Archief 2018
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageHandboek Vervanging Archiefbescheiden WBA

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 7 van de Archiefwet 1995
 2. artikel 6 van het Archiefbesluit 1995
 3. artikel 8 van het Archiefbesluit 1995
 4. artikel 26b van de Archiefregeling
 5. artikel 2 van het Archiefbesluit 1995
 6. artikel 17 van de Archiefregeling
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2018nieuwe regeling

18-06-2019

website

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit vervanging archiefbescheiden West-Brabants Archief 2018

 

Het Dagelijks bestuur van het West-Brabants Archief;

 

Gelet op artikel 7 van de Archiefwet 1995, artikel 6, eerste lid, van het Archiefbesluit 1995 en artikel 26b van de Archiefregeling 2009;

 

Besluit vast te stellen het Besluit vervanging archiefbescheiden West-Brabants Archief 2018

 

 

Artikel 1  

 • 1.

  Het West-Brabants Archief gaat met ingang van de in artikel 3 genoemde datum, over tot vervanging van de papieren archiefbescheiden door digitale reproducties, die op grond van de selectielijst 2017 voor bewaring of vernietiging in aanmerking komen, waarna deze papieren archiefbescheiden worden vernietigd.

 • 2.

  De digitale reproductie van archiefbescheiden geschiedt met ingang van de in artikel 3 genoemde datum.

 

Artikel 2  

 • 1.

  De digitale reproductie van archiefbescheiden vindt plaats op de wijze zoals beschreven in het Handboek Vervanging West-Brabants Archief. Dit Handboek maakt onlosmakelijk onderdeel uit van voorliggend besluit.

 • 2.

  De vervangen archiefbescheiden zullen na een periode van 12 weken daadwerkelijk worden vernietigd.

 

Artikel 3  

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2018.

 

Artikel 4  

Dit besluit kan worden aangehaald als: ‘Besluit vervanging archiefbescheiden West-Brabants Archief 2018’.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur West-Brabants Archief,

Bergen op Zoom, 18 juni 2018.

Voorzitter,

J.P.M. Klijs

Secretaris,

W.F.L. Reijnders