Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Molenlanden

Eerste wijziging van de Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen Molenlanden 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMolenlanden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingEerste wijziging van de Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen Molenlanden 2020
Citeertitel1e wijziging Regeling gegevensverstrekking 2020 Molenlanden
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpopenbare orde en veiligheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj5su_1s__rAhUyxYUKHRDRBjgQFjABegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fzoek.officielebekendmakingen.nl%2Fgmb-2019-8387.pdf&usg=AOvVaw1Vh2XFPqPjmwqKx21S2m7x

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-04-20211e wijziging

06-04-2021

gmb-2021-115884

1097417
26-09-202015-04-2021vervangt reglement bastregistratie personen Giessenlanden 2014 en Molenwaard 2017

15-09-2020

gmb-2020-247063

1063424

Tekst van de regeling

Intitulé

Eerste wijziging van de Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen Molenlanden 2020 

 

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Molenlanden, 

 

gezien het voorstel d.d. 2 februari 2021 inzake Eerste wijziging Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen Molenlanden 2020, 

 

gelet op de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Molenlanden 2019, waarbij het college de bevoegdheid is gegeven nadere invulling te geven aan de verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen;  

 

B E S L U I T  

 

vast te stellen: Eerste wijziging van de Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen Molenlanden 2020 

 

 

 

 

Artikel I.

Bijlage 2 komt te luiden: 

 

Lijst van organen van de gemeente waar systematisch gegevens aan worden verstrekt uit de basisregistratie 

 

 

Artikel II. Inwerkingtreding, intrekking oude regeling en citeertitel

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de bekendmaking. 

 

 

Vastgesteld op 6 april 2021 door het college van Molenlanden 

 

de secretaris,

L. Anink      

de burgemeester, 

 

drs. T.C. Segers MBA