Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westerveld

Besluit aanwijzing Heffings- en Invorderingsambtenaar Westerveld

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWesterveld
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit aanwijzing Heffings- en Invorderingsambtenaar Westerveld
Citeertitelaanwijzingsbesluit heffings-en invorderingsambtenaar Westerveld
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 231, tweede lid, van de Gemeentewet
 2. artikel 1, tweede lid, van de Wet waardering onroerende zaken
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-12-2019nieuwe regeling

24-06-2019

Gemeenteblad 2019, 296430

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit aanwijzing Heffings- en Invorderingsambtenaar Westerveld

Burgemeester en wethouders van de gemeente Westerveld;

 

Gelet op artikel 231 lid 2 sub b en c van de Gemeentewet en artikel 1 van de wet WOZ;

 

B e s l u i t e n:

 

 

 

Aan te wijzen als de gemeenteambtenaar, belast met de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen, als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b en c van de Gemeentewet en bedoeld in artikel 1, tweede lid van de Wet WOZ;

 • 1.

  de medewerker Beleidsuitvoering I, taakveld WOZ en Belastingen;

 • 2.

  de Manager II, Dienstverlening;

 • 3.

  de Manager II, Beleid;

 • 4.

  de Manager II, Openbare Werken;

 • 5.

  de Manager II, Bedrijfsvoering.  

Dit besluit vervangt het aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar Meppel-Westerveld vastgesteld door het college van de gemeente Meppel op 23 augustus 2016 en door het college van de gemeente Westerveld op 30 augustus 2016.

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

Diever, 24 juni 2019

De secretaris, de burgemeester,

N.L.J.J. Dusink H. Jager