Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tiel

Besluit van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Tiel houdende regels omtrent het aanwijzen van toezichthouders van het Staatsbosbeheer

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTiel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Tiel houdende regels omtrent het aanwijzen van toezichthouders van het Staatsbosbeheer
CiteertitelAanwijsbesluit toezichthouders Staatsbosbeheer
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is tevens vastgesteld door de burgemeester.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Tiel/CVDR628474.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-09-2020nieuwe regeling

08-09-2020

gmb-2020-240800

Regelgevingregister 2020, nr. 1.18

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Tiel houdende regels omtrent het aanwijzen van toezichthouders van het Staatsbosbeheer

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Tiel, ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft;

 

gelet op artikel 5:11 de Algemene wet bestuursrecht en artikel 6:2, tweede lid, van de Apv Tiel 2019;

b e s l u i t e n:

  • I.

    de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) van Staatsbosbeheer aan te wijzen als toezichthouder voor de natuur-en recreatiegebieden van Staatsbosbeheer binnen het grondgebied van de gemeente Tiel;

  • II.

    te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag na de bekendmaking.

Aldus vastgesteld

in de collegevergadering van 8 september 2020

de secretaris,

C. Rijnberg

de burgemeester,

ir. J. Beenakker

door de burgemeester op 8 september 2020

ir. J. Beenakker