Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Buren

Aanwijzingsbesluit standplaatsen provinciale wegen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBuren
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit standplaatsen provinciale wegen
CiteertitelAanwijzingsbesluit standplaatsen provinciale wegen
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Buren/641994/CVDR641994_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-09-202017-10-2020nieuw

08-09-2020

gmb-2020-237059

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit standplaatsen provinciale wegen

De Burgemeester van Buren;

overwegende dat in artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2020 aan de burgemeester de bevoegdheid is toegekend om locaties aan de provinciale wegen aan te wijzen waar een standplaats mag worden ingenomen;

overwegende dat standplaatsen aan dan wel nabij een provinciale weg door de wegbeheerder, de Provincie, vanwege de verkeersonveiligheid, worden geweerd;

overwegende dat op het eerder aangewezen perceel in Lienden een kadastrale splitsing heeft plaats gevonden met een kadastrale vernummering;

besluit:

 

 

 • -

  dat een standplaats uitsluitend mag worden ingenomen op de volgende daartoe aangewezen locaties;

   

  Plaats

  Kadastrale gemeente

  Sectieletter

  Perceelnummer

  Kerk-Avezaath

  Buren

  P

  00487

  Lienden

  Lienden

  N

  1262/1263/1264

  Lienden

  Lienden

  N

  00332

 •  

 • -

  dat de aangewezen standplaats komt te vervallen zodra de huidige standplaatshouder de standplaats niet meer gebruikt;

 • -

  dat het aanwijzingsbesluit d.d. 3 april 2018 wordt ingetrokken;

 •  

Vastgesteld te Maurik op 8 september 2020.

De Burgemeester van Buren,

J.A. de Boer MSc