Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veiligheidsregio en Gemeentelijke Gezondheidsdienst Limburg-Noord

Besluit tot intrekking van het Aanwijzingsbesluit ex artikel 2.5 van de “Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Limburg-Noord 10 augustus 2020” betreffende het Strandbad Kasteelse Bossen te Horst:

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeiligheidsregio en Gemeentelijke Gezondheidsdienst Limburg-Noord
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit tot intrekking van het Aanwijzingsbesluit ex artikel 2.5 van de “Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Limburg-Noord 10 augustus 2020” betreffende het Strandbad Kasteelse Bossen te Horst:
Citeertitel
Vastgesteld doorgeattribueerde functionaris
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 39 van de Wet veiligheidsregio’s
  2. artikel 176 van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-08-2020Intrekking besluit

12-08-2020

bgr-2020-909

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit tot intrekking van het Aanwijzingsbesluit ex artikel 2.5 van de “Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Limburg-Noord 10 augustus 2020” betreffende het Strandbad Kasteelse Bossen te Horst:

 

De voorzitter van de Veiligheidsregio Limburg Noord, gelet op artikel 176 van de Gemeentewet en op artikel 39 van de Wet Veiligheidsregio’s,

 

Overwegende:

dat op 10 augustus 2020 door hem is besloten tot vaststelling ‘Aanwijzingsbesluit ex artikel 2.5 van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Limburg-Noord 10 augustus 2020’, betreffende het Strandbad Kasteelse Bossen te Horst,

 

dat er extra maatregelen zijn genomen om de toestroom van mensen naar het strand en strandbad te beheersen en versoepeling van opgelegde beperkingen waar mogelijk, gepast is,

 

dat de noodzaak om het Strandbad Kasteelse Bossen te Horst gesloten te houden is komen te vervallen,

 

BESLUIT

 

Artikel 1

Aanwijzingsbesluit van 10 augustus 2020, ex artikel 2.5 van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Limburg-Noord 10 augustus 2020’, betreffende het Strandbad Kasteelse Bossen te Horst in te trekken met ingang van 13 augustus 2020.

 

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van 13 augustus 2020.

 

 

Venlo,12 augustus 2020

De voorzitter van de Veiligheidsregio Limburg-Noord

A. Scholten