Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veiligheidsregio en Gemeentelijke Gezondheidsdienst Limburg-Noord

Besluit tot intrekking van het Aanwijzingsbesluit ex artikel 2.5 van de ''Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Limburg-Noord 3 april 2020''.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeiligheidsregio en Gemeentelijke Gezondheidsdienst Limburg-Noord
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit tot intrekking van het Aanwijzingsbesluit ex artikel 2.5 van de ''Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Limburg-Noord 3 april 2020''.
Citeertitel
Vastgesteld doorgeattribueerde functionaris
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://vrln.nl/application/files/2515/9437/8315/Intrekken_aanwijzingsbesluiten_Roermond_15_juni_2020.pdf

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-06-2020Intrekking besluit

12-06-2020

bgr-2020-906

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit tot intrekking van het Aanwijzingsbesluit ex artikel 2.5 van de ''Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Limburg-Noord 3 april 2020''.

 

De voorzitter van de Veiligheidsregio Limburg-Noord,

gelet op artikel 176 van de Gemeentewet en op artikel 39 van de Wet Veiligheidsregio's,

 

Overwegende:

dat op 3 april 2020 door hem is besloten tot vaststelling 'Aanwijzingsbesluit ex artikel 2.5 van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Limburg-Noord 3 april 2020', betreffende een viertal locaties in de gemeente Roermond,

 

dat de besmettingsgraad van het coronavirus (COVID-19) aan het afnemen is en versoepeling van opgelegde beperkingen waar mogelijk, gepast is,

 

dat de noodzaak om deze locaties gesloten te houden is komen te vervallen,

 

 

BESLUIT

 

Artikel 1

Aanwijzingsbesluit ex artikel 2.5 van de 'Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Limburg-Noord 3 april 2020', betreffende de locaties:

- Het Cruiff Court aan de Olieslagersstraat;

- De skatebaan aan de Achilleslaan (bij zwembad de Roerdomp);

- De skatebaan aan de Geuljanslaan in Herten (bij HC Concordia); en

- De Sportskooi aan de Antillenlaan in de Kemp

 

in te trekken met ingang van 15 juni 2020.

 

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van 15 juni 2020.

 

 

Vastgesteld op 12 juni 2020

 

De voorzitter van de Veiligheidsregio Limburg-Noord

A. Scholten