Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
DCMR Milieudienst Rijnmond

Plaatsvervangersregeling DCMR Milieudienst Rijnmond 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDCMR Milieudienst Rijnmond
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingPlaatsvervangersregeling DCMR Milieudienst Rijnmond 2020
CiteertitelPlaatsvervangersregeling DCMR Milieudienst Rijnmond 2020
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-09-2020Plaatsvervangersregeling DCMR Milieudienst Rijnmond 2020

24-08-2020

bgr-2020-899

Tekst van de regeling

Intitulé

Plaatsvervangersregeling DCMR Milieudienst Rijnmond 2020

 

 

De directeur van de DCMR Milieudienst Rijnmond,

 

Gelet op artikel 2, tweede lid, juncto artikel 1, eerste lid alsmede artikel 6, tweede lid van de Instructie directeur DCMR Milieudienst Rijnmond 2019;

 

BESLUIT

 

Vast te stellen de Plaatsvervangersregeling DCMR Milieudienst Rijnmond 2020, welke als volgt wordt ingevuld;

 

I. Plaatsvervanging van de directeur treedt op in geval van kortdurende afwezigheid van de directeur als gevolg van verlof, ziekte dan wel onvoorziene omstandigheden.

 

II. De directeur wordt bij diens afwezigheid vervangen door één van de directieleden, waarbij de preferentie wordt bepaald door het meeste aantal jaren dat een aanwezig directielid in dienst is bij de DCMR.

 

III Een directielid wordt bij diens afwezigheid vervangen door een ander directielid.

 

IV. Een unitmanager wordt bij diens afwezigheid vervangen door een andere unitmanager van de afdeling.

 

V. Een teammanager wordt bij dienst afwezigheid vervangen door een andere teammanager van de afdeling.

 

Indien binnen de desbetreffende sturingslaag geen vervanger beschikbaar is, wordt voor de vervanging teruggevallen op een functionaris van de naasthogere sturingslaag.

 

Deze regeling treedt in werking op 1 september 2020.

 

De plaatsvervangersregeling DCMR Milieudienst Rijnmond 2016 d.d. 1 mei 2020 wordt per 1 september 2020 ingetrokken.

 

Schiedam, 24 augustus 2020.

mr. R.M. Thé

algemeen directeur DCMR Milieudienst Rijnmond