Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Landsmeer

Aanwijzingsbesluit Buitengewoon Opsporingsambtenaar Openbare Ruimte

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLandsmeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit Buitengewoon Opsporingsambtenaar Openbare Ruimte
CiteertitelAanwijzingsbesluit Buitengewoon Opsporingsambtenaar Openbare Ruimte
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 142 van het Wetboek van Strafvordering
 2. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar
 3. artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht
 4. artikel 5:12 van de Algemene wet bestuursrecht
 5. artikel 5:13 van de Algemene wet bestuursrecht
 6. artikel 5:14 van de Algemene wet bestuursrecht
 7. artikel 5:15 van de Algemene wet bestuursrecht
 8. artikel 5:16 van de Algemene wet bestuursrecht
 9. artikel 5:17 van de Algemene wet bestuursrecht
 10. artikel 5:18 van de Algemene wet bestuursrecht
 11. artikel 5:19 van de Algemene wet bestuursrecht
 12. artikel 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht
 13. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Landsmeer/641273/CVDR641273_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-08-202010-08-2020Nieuwe regeling

10-08-2020

gmb-2020-208636

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Buitengewoon Opsporingsambtenaar Openbare Ruimte

Het college van Burgemeester en Wethouders van Landsmeer,

gelet op,

 • artikel 142 Wetboek van Strafvordering;

 • het Besluit Buitengewoon Opsporingsambtenaar;

 • de artikelen 5:11 tot en met 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Landsmeer;

en overwegende dat,

 • de gemeente Landsmeer vanaf 1 oktober 2020 niet over een beëdigde buitengewoon opsporingsambtenaar beschikt;

 • de onbezoldigde buitengewoon opsporingsambtenaar vanaf 1 oktober 2020 in dienst van de gemeente Landsmeer komt en als bezoldigde buitengewoon opsporingsambtenaar beëdigd dient te worden;

 • bij de aanvraag van de werkgever tot beëdiging onder meer een bewijs van de titel van opsporingsbevoegdheid dient te worden overlegd;

besluit:

de heer Jeroen Engel, geboren te Amsterdam, vanaf 1 oktober 2020 aangesteld als ambtenaar in bezoldigde dienst bij de gemeente Landsmeer, gedurende de periode van aanstelling:

 • 1.

  aan te wijzen als Toezichthouder Openbare Ruimte en na beëdiging tot BOA als zodanig te belasten met de opsporing van de strafbare feiten als genoemd in:

  • a.

   de artikelen en wetten van Domein 1.

  • b.

   de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Landsmeer.

  • c.

   Afvalstoffenverordening gemeente Landsmeer.

Voorafgaand aan de periode van aanstelling:

 • 2.

  de aanvraag tot beëdiging tot Buitengewoon Opsporingsambtenaar voor de onder 1. van dit besluit genoemde aanwijzing in te dienen bij het Ministerie van Justitie.

Landsmeer,10 augustus 2020

Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Landsmeer,

Burgemeester

Gemeentesecretaris