Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Borger-Odoorn

Delegatie van de bevoegdheden artikel 9 en 11 Wegenwet van raad aan college

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBorger-Odoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDelegatie van de bevoegdheden artikel 9 en 11 Wegenwet van raad aan college
CiteertitelDelegatie van de bevoegdheden artikel 9 en 11 Wegenwet van raad aan college
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 9 van de Wegenwet
  2. artikel 11 van de Wegenwet
  3. artikel 10:15 van de Algemene wet bestuursrecht
  4. artikel 156 van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-07-2020Nieuwe regeling

02-07-2020

Gemeenteblad

Tekst van de regeling

Intitulé

Delegatie van de bevoegdheden artikel 9 en 11 Wegenwet van raad aan college

 

De raad van de gemeente Borger-Odoorn;

gezien de artikelen 9 en 11 van de Wegenwet;

gelet op artikel 10:15 van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op artikel 156, eerste lid van de Gemeentewet;

 

BESLUIT:

 

aan het college van burgemeester en wethouders te delegeren de

bevoegdheid te besluiten omtrent het onttrekken van wegen aan de

openbaarheid op grond van artikel 9, en op grond van artikel 11 van de

Wegenwet.

 

Vastgesteld in de openbare vergadering d.d. 02-07-2020

 

De gemeenteraad van Borger-Odoorn,

 

de griffier, de voorzitter,

H. van Olst mr. J. Seton