Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Recreatieschap Geestmerambacht

Besluit van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Geestmerambacht houdende regels omtrent het aanwijzen van het hondengebied Geestmerloo

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRecreatieschap Geestmerambacht
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Geestmerambacht houdende regels omtrent het aanwijzen van het hondengebied Geestmerloo
CiteertitelAanwijzen hondengebied Geestmerloo
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlagekaart Geestmerloo

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-08-2020nieuwe regeling

01-07-2020

bgr-2020-809

2020/05

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Geestmerambacht houdende regels omtrent het aanwijzen van het hondengebied Geestmerloo

Het algemeen bestuur van Recreatieschap Geestmerambacht;

 

 

gelet op het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 3 april 2020;

 

gezien het advies van de adviescommissie d.d. 20 maart 2020;

 

gelet op de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Geestmerambacht;

 

 

b e s l u i t :

 

in te stemmen met het aanwijzen van een hondenlosloopgebied in natuurpark Geestmerloo, zoals op onderstaande kaart groen is aangegeven.

 

Noord-Scharwoude, 1 juli 2020

Akkoord directeur RNH

J.J.L. Gilliam

akkoord voorzitter

J. Nieuwenhuizen