Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Alkmaar

Besluit van de burgemeester van gemeente Alkmaar houdende regels omtrent de gebiedsaanwijzing “Clarissenbolwerk”

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAlkmaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de burgemeester van gemeente Alkmaar houdende regels omtrent de gebiedsaanwijzing “Clarissenbolwerk”
CiteertitelGebiedsaanwijzing “Clarissenbolwerk”
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Alkmaar/410162/CVDR410162_3.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-08-2020nieuwe regeling

28-07-2020

gmb-2020-199392

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de burgemeester van gemeente Alkmaar houdende regels omtrent de gebiedsaanwijzing “Clarissenbolwerk”

De burgemeester van Alkmaar;

 

overwegende;

 

dat in de Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Alkmaar (Apv) de grondslag voor het opleggen van een verblijfsontzegging aan personen in verband met het verstoren van de openbare orde of veiligheid is opgenomen;

 

dat de burgemeester op grond van artikel 2:2, eerste en derde lid, van de Apv gebieden kan aanwijzen waarbinnen het mogelijk is om verblijfsontzeggingen op te leggen aan personen die de openbare orde of veiligheid verstoren. Eerst na overleg op grond van artikel 13 van de Politiewet 2012 (driehoeksoverleg) gaat de burgemeester over tot aanwijzing van dergelijke gebieden;

 

dat in het driehoeksoverleg van 21 juli 2020 aan de burgemeester is geadviseerd om het gebied “Clarissenbolwerk” aan te wijzen als gebied waarbinnen het mogelijk is om verblijfsontzeggingen op te leggen aan personen die de openbare orde of veiligheid verstoren;

 

dat in de Beleidsregel verblijfsontzegging Alkmaar, zoals de door de burgemeester op 28 september 2016 vastgesteld, is bepaald in welke gevallen een verblijfsontzegging aan personen die de openbare orde of veiligheid verstoren kan worden opgelegd;

 

b e s l u i t :

 

 • I.

  het gebied “Clarissenbolwerk”, zoals weergegeven op de bij dit besluit behorende kaart met nr. 17gaC-01, aan te wijzen als gebied waarbinnen het mogelijk is om verblijfsontzeggingen op te leggen aan personen die de openbare orde of veiligheid verstoren. Het aangewezen gebied omvat, al dan niet gedeeltelijk, onder andere de volgende straten, pleinen en/of plantsoenen:

  • plantsoenen/park plaatselijk bekend als “Clarissenbolwerk”,

  • Clarissenbolwerk,

  • Kanisstraat,

  • Geest,

  • Clarissenbuurt,

 • II.

  dat dit besluit in werking treedt de dag na publicatie daarvan in het Gemeenteblad.

Aldus vastgesteld op 28 juli 2020.

de burgemeester van Alkmaar,

P.M. Bruinooge,

Burgemeester

Bijlage 1 kaart

Kaart behorende bij de gebiedsaanwijzing “Clarissenbolwerk” met nr 17gaC-01

Verblijfsontzegging geldt voor het aangegeven gebied