Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Brummen

(Inspiratielijst) Duurzaamheidsmaatregelen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBrummen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regeling(Inspiratielijst) Duurzaamheidsmaatregelen
Citeertitel(Inspiratielijst) Duurzaamheidsmaatregelen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpinspiratielijst, lijst van duurzaamheidsmaatregelen, behorende bij de Verordening Toekomstbestendig wonen Gelderland, gemeente Brummen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De lijst van maatregelen is gebaseerd op artikel 5, lid 1 van de Verordening toekomstbestendig wonen Gelderland, gemeente Brummen. De gemeenteraad van Brummen heeft op 25 juni 2020 die verordening vastgesteld. Tevens heeft de raad lijst van maatregelen aangemerkt als een inspiratielijst.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Brummen/641972/CVDR641972_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-08-2020nieuwe regeling

28-04-2020

gmb-2020-198590

Z033753/D302510

Tekst van de regeling

Intitulé

(Inspiratielijst) Duurzaamheidsmaatregelen

 

Kenmerk Z033753/D306662

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brummen,

 

 

Heeft besloten om:

 

  • 1.

    De lijst van duurzame maatregelen met het kenmerk D306662 als bedoeld in artikel 5 lid 1 van de Verordening Toekomstbestendig wonen Gelderland gemeente Brummen vast te stellen en deze lijst tegelijk met de Verordening in werking te laten treden.

 

 

(Inspiratielijst) Duurzaamheidsmaatregelen

1.Tot de duurzaamheidsmaatregelen worden gerekend (of daaraan gelijkt te stellen, ter beoordeling aan het college):

 

Dakisolatie

Gevelisolatie

Spouwmuurisolatie

Vloerisolatie

Isolatieglas (HR++ of HR+++)

Isolatiekozijn (U-waarde van maximaal 1,2)

Warmtepomp bron bodem

Warmtepomp bron lucht

Warmtepomp bron gevel

Warmtepompboiler / Combinatiewarmtepomp (tap)

Micro-WKK /HRe-ketel

WTW voor ventilatie

Zonnepanelen (PV-cellen/ PV-folie)

Zonnecollectoren / Zonneboiler

LTV (Lage temperatuur verwarming)

Douche WTW

Vraag- / Druk- / CO2 gestuurde ventilatieroosters

Groen dak

Led verlichting

Kleinschalige windturbine

Energiebesparingsadvies/ Maatwerkadvies

 

 

Het college kan de in het eerste lid vermelde lijst van duurzaamheidsmaatregelen uitbreiden en/of inkorten.

 

Aldus vastgesteld tijdens de vergadering van 28 april 2020, bij collegebesluit met kenmerk Z033753/D302510.