Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Laarbeek

Aanwijzingsbesluit wegen artikel 5:6 van de APV Laarbeek 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLaarbeek
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit wegen artikel 5:6 van de APV Laarbeek 2020
CiteertitelAanwijzingsbesluit wegen artikel 5:6 van de APV Laarbeek 2020
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Laarbeek/635606/CVDR635606_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-07-2020Nieuwe regeling

14-07-2020

gmb-2020-188749

25906-2020

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit wegen artikel 5:6 van de APV Laarbeek 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Laarbeek (het college);

overwegende dat:

 • -

  het op grond van artikel 5:6, eerste lid, onder a van de APV verboden is een voertuig dat voor recreatie of anderszins voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebruikt langer dan op drie achtereenvolgende dagen met een minimale tussentijd van zeven dagen, te plaatsen of te hebben op een door het college aangewezen weg, zijnde in elk geval een weg binnen de bebouwde kom, waar dit naar zijn oordeel buitensporig is met het oog op de verdeling van beschikbare parkeerruimte of schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente;

 • -

  de parkeerdruk binnen de bebouwde kom de laatste jaren is toegenomen;

 • -

  het ter bescherming van een evenredige verdeling van de beschikbare parkeerruimte van belang is om de wegen aan te wijzen waar het verboden is om een voertuig dat voor recreatie of anderszins voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebruikt langer dan op drie achtereenvolgende dagen met een minimale tussentijd van zeven dagen, te plaatsen of te hebben;

 • -

  hiertoe de wegen binnen de bebouwde kom van de kernen Aarle-Rixtel, Beek en Donk, Lieshout en Mariahout worden aangewezen.

gelet op de vigerende APV:

besluit:

Artikel 1 Aanwijzing wegen

Het is verboden een voertuig dat voor recreatie of anderszins voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebruikt, langer dan op drie achtereenvolgende dagen met een minimale tussentijd van zeven dagen, te plaatsen of te hebben op de weg binnen de bebouwde kom van Aarle-Rixtel, Beek en Donk, Lieshout en Mariahout.

Artikel 2 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als Aanwijzingsbesluit wegen artikel 5:6 van de APV Laarbeek 2020 en treedt de dag na publicatie in werking.

 

Laarbeek,14 juli 2020

het college van burgemeester en wethouders,

gemeentesecretaris van Laarbeek,

J.W.M. van deVen

de burgemeester van Laarbeek,

F.L.J. van derMeijden