Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Laarbeek

Aanwijzingsbesluit wegen artikel 5:3 APV Laarbeek 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLaarbeek
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit wegen artikel 5:3 APV Laarbeek 2020
CiteertitelAanwijzingsbesluit wegen artikel 5:3 van de APV Laarbeek 2020
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Laarbeek/635606/CVDR635606_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-07-2020Nieuwe regeling

14-07-2020

gmb-2020-188747

25908-2020

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit wegen artikel 5:3 APV Laarbeek 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Laarbeek (het college);

overwegende dat:

 • -

  Het op grond van artikel 5:3, eerste lid van de APV verboden is op een door het college aangewezen weg een voertuig te parkeren met het kennelijke doel het te koop aan te bieden of te verhandelen;

 • -

  Het in het belang van de veiligheid niet wenselijk is dat voertuigen met verkoopborden of soortgelijk geparkeerd staan binnen de bebouwde kom, omdat hierdoor de aandacht van andere weggebruikers wordt afgeleid;

 • -

  Het voor andere weggebruikers hinderlijk is als zij niet kunnen parkeren op weggedeelten waar voertuigen te koop aangeboden worden of geparkeerd staan met het kennelijke doel om het te verhandelen. Dit is met name binnen de bebouwde kommen van de dorpskernen niet wenselijk door een reeds verhoogde parkeerdruk;

 • -

  Het parkeren van voertuigen met het kennelijke doel het te koop aan te bieden of te verhandelen ontsierend werkt op de omgeving;

 • -

  Als gevolg van bovenstaande de wegen binnen de bebouwde kom van de kernen Aarle-Rixtel, Beek en Donk, Lieshout en Mariahout worden aangewezen als wegen waar het verboden is om een voertuig te parkeren met het kennelijke doel het te koop aan te bieden of te verhandelen.

gelet op de vigerende APV:

besluit:

Artikel 1 Aanwijzing wegen

Het is verboden een voertuig te parkeren met het kennelijke doel het te koop aan te bieden of te verhandelen op de wegen binnen de bebouwde kom van Aarle-Rixtel, Beek en Donk, Lieshout en Mariahout.

Artikel 2 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als Aanwijzingsbesluit wegen artikel 5:3 van de APV Laarbeek 2020 en treedt de dag na publicatie in werking.

 

Laarbeek,14 juli 2020

het college van burgemeester en wethouders,

gemeentesecretaris van Laarbeek,

J.W.M. van deVen

de burgemeester van Laarbeek,

F.L.J. van derMeijden