Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Raalte

Subsidieregeling Vouchers Energiebesparing RRE 2020 gemeente Raalte

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRaalte
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling Vouchers Energiebesparing RRE 2020 gemeente Raalte
CiteertitelSubsidieregeling vouchers Energiebesparing RRE gemeente Raalte
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Raalte/325451/CVDR325451_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-07-202001-07-202020-03-2021nieuwe regeling

07-07-2020

gmb-2020-175402

30769-2020

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Vouchers Energiebesparing RRE 2020 gemeente Raalte

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Raalte;

gelet op het bepaalde in Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Raalte 2014

besluit vast te stellen de: Subsidieregeling Vouchers Energiebesparing RRE 2020 gemeente Raalte

 

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • -

  Investerings- en of installatiekosten: kosten gemaakt voor materialen en/of installatie van maatregelen zoals vermeld in Bijlage 1.

 • -

  Particuliere woningeigenaar: Eigenaar van een woning

 • -

  Maatregelen energiebesparing; Maatregelen toegepast op de particuliere woning die bijdragen aan energiebesparing. De toegestane maatregelen in deze subsidie staan vermeld in Bijlage 1.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

Artikel 3. Activiteiten

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor investeringskosten bij particuliere woningen voor het treffen van maatregelen conform de opgestelde maatregelen lijst RRE. Deze lijst is opgenomen als Bijlage 1 bij deze regeling.

Artikel 4. Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan particuliere woningeigenaren.

Artikel 5. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Voor subsidie komen de redelijk gemaakte kosten in aanmerking die direct verbonden zijn met de uitvoering van een activiteit als bedoeld in artikel 3.

Artikel 6. Hoogte van de subsidie

Een subsidie bedraagt eenmalig maximaal € 90 per woning en per adres.

Artikel 7. Wijze van verdeling

 • 1.

  Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 2.

  Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen.

 • 3.

  Indien het vastgestelde subsidieplafond dreigt te worden overschreden of wordt overschreden als gevolg van het aantal aanvragen dat op dezelfde dag wordt ontvangen, worden de aanvragen die op die dag ontvangen zijn, door middel van loting gerangschikt.

Artikel 8. Aanvraag

In afwijking van artikel 6 van de Algemene subsidieverordening gemeente Raalte 2014 bevat een aanvraag:

 • -

  een ingevuld aanvraagformulier met naam, adres en bankgegevens van aanvrager en ingevulde maatregel.

 • -

  een kopie van de factuur of kassabon waaruit duidelijk blijkt voor welke maatregel(en) uit de maatregelenlijst de kosten zijn gemaakt;

Artikel 9. Aanvraagtermijn

Een aanvraag om een subsidie wordt, in afwijking van artikel 7 van de Algemene subsidieverordening gemeente Raalte 2014, ingediend binnen één maand na ontvangst van de factuur en/of kassabon door de aanvrager, doch uiterlijk op 1 maart 2021.

Artikel 10. Slotbepalingen

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot 1 juli 2020.

 • 2.

  Deze subsidieregeling vervalt op 31 maart 2021.

 • 3.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling vouchers Energiebesparing RRE gemeente Raalte.

Raalte, 7 juli 2020

Burgemeester en wethouders van Raalte

de secretaris,

KarinCornelissen

de burgemeester

Martijn Dadema

Bijlage 1 Maatregelen lijst vouchers Energiebesparing RRE subsidie gemeente Raalte

A. Doe het zelf maatregelen

 

Productsoort/productcategorie

Toelichting

Glaswol (plaat en rol)

Kies een hoge isolatiewaarde van het materiaal (Rd-waarde). Dak tenminste Rd 3,5. Vloer ten minste Rd 3,5. Bodem kruipruimte ten minste Rd 3,5. Voorzetwand ten minste Rd 2,5.

Als er al isolatiemateriaal aanwezig is, kan deze worden aangevuld. De aanwezige plus extra isolatie moeten samen bovenstaande isolatiewaarden opleveren.

Steenwol (plaat en rol)

Kies een hoge isolatiewaarde van het materiaal (Rd-waarde). Dak tenminste Rd 3,5. Vloer ten minste Rd 3,5. Bodem kruipruimte ten minste Rd 3,5. Voorzetwand ten minste Rd 2,5.

Als er al isolatiemateriaal aanwezig is, kan deze worden aangevuld. De aanwezige plus extra isolatie moeten samen bovenstaande isolatiewaarden opleveren.

PIR-platen

Kies een hoge isolatiewaarde van het materiaal (Rd-waarde). Dak tenminste Rd 3,5. Vloer ten minste Rd 3,5. Bodem kruipruimte ten minste Rd 3,5. Voorzetwand ten minste Rd 2,5.

Als er al isolatiemateriaal aanwezig is, kan deze worden aangevuld. De aanwezige plus extra isolatie moeten samen bovenstaande isolatiewaarden opleveren.

EPS-platen

Kies een hoge isolatiewaarde van het materiaal (Rd-waarde). Dak tenminste Rd 3,5. Vloer ten minste Rd 3,5. Bodem kruipruimte ten minste Rd 3,5. Voorzetwand ten minste Rd 2,5.

Als er al isolatiemateriaal aanwezig is, kan deze worden aangevuld. De aanwezige plus extra isolatie moeten samen bovenstaande isolatiewaarden opleveren.

XPS-Isolatieplaten

Kies een hoge isolatiewaarde van het materiaal (Rd-waarde). Dak tenminste Rd 3,5. Vloer ten minste Rd 3,5. Bodem kruipruimte ten minste Rd 3,5. Voorzetwand ten minste Rd 2,5.

Als er al isolatiemateriaal aanwezig is, kan deze worden aangevuld. De aanwezige plus extra isolatie moeten samen bovenstaande isolatiewaarden opleveren.

Dakisolatie pakket (Kingspan)

Kies een hoge isolatiewaarde van het materiaal (Rd-waarde). Dak tenminste Rd 3,5. Vloer ten minste Rd 3,5. Bodem kruipruimte ten minste Rd 3,5. Voorzetwand ten minste Rd 2,5.

Als er al isolatiemateriaal aanwezig is, kan deze worden aangevuld. De aanwezige plus extra isolatie moeten samen bovenstaande isolatiewaarden opleveren.

Dampremmende folie voor isolatiewerkzaamheden

Kan nodig zijn bij isolatiewerkzaamheden

Vochtregulerende folie (klimaatfolie) voor isolatiewerkzaamheden

Kan nodig zijn bij isolatiewerkzaamheden

Thermo tape/ Alu tape voor isolatiewerkzaamheden

 Nodig bij isolatiewerkzaamheden

Isolerende buitendeuren

Als ze van hout zijn, kies dan bij voorkeur hout met FSC of PEFC keurmerk.

Let op: Het vervangen van een buitendeur is geen eenvoudige klus.

Kozijnfolie (niet verwarren met raamfolie)

Folie dat je over het kozijn voor het raam plakt en dat als het ware een tweede laag ‘glas’ vormt waartussen een stilstaand laagje lucht zit. Bijvoorbeeld Tesa Moll.

Uitgesloten is raamfolie, dat is folie op het glas. Dit is vooral voor monumenten bedoeld, en kan alleen door een professional worden aangebracht.

Deurdranger en deurveren

 Dichte deuren in huis voorkomen warmteverlies

Tochtstrips (alu / pvc)

Wat oudere huizen verliezen vaak veel warmte door tocht via naden en kieren. Als de naden en kieren dicht zijn, moet je goed ventileren met roosters, klepraampjes of ventilatiesystemen. Hiermee heb je meer controle over frisse lucht in huis, en dus minder last van tocht dan met kierende ramen.

Tochtband (foam / rubber)

 Wat oudere huizen verliezen vaak veel warmte door tocht via naden en kieren. Als de naden en kieren dicht zijn, moet je goed ventileren met roosters, klepraampjes of ventilatiesystemen. Hiermee heb je meer controle over frisse lucht in huis, en dus minder last van tocht dan met kierende ramen.

Brievenbusborstel

 Wat oudere huizen verliezen vaak veel warmte door tocht via naden en kieren. Als de naden en kieren dicht zijn, moet je goed ventileren met roosters, klepraampjes of ventilatiesystemen. Hiermee heb je meer controle over frisse lucht in huis, en dus minder last van tocht dan met kierende ramen.

Tochtborstel onder de buitendeuren

Wat oudere huizen verliezen vaak veel warmte door tocht via naden en kieren. Als de naden en kieren dicht zijn, moet je goed ventileren met roosters, klepraampjes of ventilatiesystemen. Hiermee heb je meer controle over frisse lucht in huis, en dus minder last van tocht dan met kierende ramen.

Radiatorfolie

Radiatorfolie is het meest zinvol bij een radiator tegen een buitenmuur die niet of matig is geïsoleerd. Met radiatorfolie ontsnapt er minder warmte via de buitenmuur naar buiten.

Nog beter is het om de buitenmuur beter te (laten) isoleren.

Leidingisolatie voor cv-leidingen in onverwarmde ruimtes

In verwarmde ruimtes hoef je de CV-buizen niet te isoleren, omdat die de ruimte gewoon mee verwarmen. Isoleer niet de drinkwaterleidingen, om risico op legionella te voorkomen.

Radiatorventilator

Met een radiator-ventilator is je huis sneller warm met minder energie. Het is een klein apparaat met ventilatoren dat je met magneten aan de onderkant van de radiator clickt.

Thermostaatknop voor radiator

Bespaart t.o.v. gewone radiatorkraan. Let op: Thermostaatknoppen niet toepassen in een kamer waar de thermostaat zit.

Let op: Het vervangen van radiatorknoppen is geen eenvoudige klus.

Slimme thermostaat met zelflerend opwarmen, modulerend stoken en instelbaar klokprogramma

Alleen als de slimme thermostaat over de volgende functionaliteiten beschikt:

Zelflerend opwarmen. Met zelflerend opwarmen leert de thermostaat om je woning zo efficiënt mogelijk op te warmen.

Modulerend stoken. Als de slimme thermostaat de cv-ketel modulerend kan aansturen brandt de ketel minder hard als er minder warmte nodig is. Je cv-ketel verwarmt dan efficiënter.

Klokprogramma dat je zelf kan programmeren. Veel slimme thermostaten beschikken ook over zelflerend klokprogramma. Dat is prima mits je het ook zelf kan instellen. Zelf instellen kan meer besparing opleveren omdat het nauwkeuriger is.

Let op: Het vervangen van een thermostaat is geen eenvoudige klus.

Waterbesparende douchekop. Voorwaarde is 7,2 liter water per minuut of minder.

Bespaart warm water, dus energie. Een waterbesparende douchekop levert maximaal 7,2 liter water per minuut (volgens KIWA methodiek).

Waterbesparend mondstuk of doorstroombegrenzer voor waterkraan (perlator)

Bespaart warm water, dus energie.

Thermostaatmengkraan

Bespaart warm water, dus energie. Doordat de temperatuur goed instelbaar is verlies je minder warm water tijdens het instellen van de juiste temperatuur.

Let op: Het vervangen van een mengkraan is geen eenvoudige klus.

Inductiekookplaat

Maakt het mogelijk om aardgas vrij te worden. Een inductiekookplaat gebruikt minder stroom dan andere elektrische kookplaten. Vergeleken met gas is er nu nog weinig verschil in CO2-uitstoot. Naarmate het percentage duurzame stroom in de stroommix omhoog gaat, zal inductie koken beter scoren dan koken op gas.

Let op: laat het werken aan een groepenkast over aan een erkend installateur.

Zonwering voor buitenzijde ramen

Energiezuinig woning koel houden, bespaart op een eventuele airco of voorkomt aanschaf daarvan. Zonwering aan de binnenzijde van het raam is minder effectief, vooral bij HR++ en triple glas ramen.

Energieverbruiksmanager

Leest via kabeltje of op afstand de energiemeter uit en geeft feedback over energieverbruik. Bespaart gemiddeld 3% op gas en 4% op stroomverbruik.

Pompschakelaar vloerverwarming

Heb je vloerverwarming met een wat oudere pomp, kijk dan of er een pompschakelaar tussen de pomp en het stopcontact zit. Zonder schakelaar draait de pomp voortdurend. Mét schakelaar draait de alleen als het nodig is en dat bespaart energie.

Nog energiezuiniger is het om een oude onzuinige pomp te vervangen door een zuinige moderne pomp inclusief pompschakelaar.

Ledlampen, minimaal energielabel A++, regulier model, maximaal 6 ledlampen per voucher,

Je gloei- of halogeenlamp vervangen door een ledlamp terwijl die nog niet kapot is, lijkt misschien zonde. Maar, dat is het niet. Het is klimaatvriendelijker om ze nu al te vervangen. Vervang je al je onzuinige lampen in één keer? Dan ben je maar één keer bezig en maak je een mooie klapper voor het klimaat. Als je het kleiner wilt houden: begin dan met de lampen die het meeste aan staan.

 

B Maatregelen aangebracht door bedrijven

 

De voorwaarden die gesteld worden aan de isolatiewaarden zijn conform de regeling Subsidie energiebesparing eigen huis, uitgevoerd door RVO.

 

Productsoort/productcategorie

Toelichting

Spouwmuurisolatie ten minste Rd 1,1 [m2K/W]

 

Bij woningen gebouwd tussen 1920 en 1975 is vaak sprake van een niet-geïsoleerde ruimte tussen de binnen- en buitenmuur (spouwmuur). Deze ruimte kan gevuld worden met een isolatiemateriaal. Een gecertificeerd bedrijf zal uw spouw altijd eerst onderzoeken op mogelijke koudebruggen: plekken waar de kou van de buitenlucht wordt doorgegeven aan de binnenmuur, bijvoorbeeld door resten van metselspecie.

Het gecertificeerde bedrijf zal u verder u goed adviseren en garantie geven op het resultaat.

Vloerisolatie ten minste Rd 3,5 [m2K/W]

Wanneer zich onder de vloer voldoende kruipruimte bevindt (tenminste 35 cm tussen onderkant balken en bodem kruipruimte) kun je aan de onderkant van de vloer isolatiemateriaal laten aanbrengen.

Vraag het isolatiebedrijf om op de bodem van de kruipruimte een dampremmende folie van kunststof (PE) te leggen. Zo wordt het isolatiemateriaal niet vochtig en blijft het goed werken.

Bodemisolatie ten minste Rd 3,5 [m2K/W]

Bij bodemisolatie ligt het isolatiemateriaal op de bodem van de kruipruimte. Het isoleren van de bodem van de kruipruimte geeft minder energiebesparing en comfortverbetering dan isolatie aan onderkant (uitgaande van dezelfde isolatiewaarde). Het is een geschikte optie als de onderkant van je vloer door een te lage of ontoegankelijke kruipruimte niet mogelijk is.

Dakisolatie ten minste Rd 3,5 [m2K/W]

Je dak kan op verschillende manieren geïsoleerd worden. Het beste resultaat geeft isolatie aan de buitenkant, dit gebeurt meestal in combinatie met een dakrenovatie. Maar isolatie aan de binnenzijde is ook een goede mogelijkheid.

Isoleren is ook nuttig als je de zolder niet verwarmt.

HR++ glas met maximale U waarde 1,2 W/m²K

 

Tripleglas met maximale U-waarde 0,7 in combinatie met isolerende kozijnen met maximale U waarde van 1,5 W/m² K

HR++ glas en triple glas isoleert veel beter dan enkel glas of gewoon dubbel glas. Zijn je kozijnen aan vervanging toe? Ga dan voor nieuwe isolerende kozijnen met triple (driedubbel) glas. Wil je alleen het glas vervangen? Kies dan voor HR++ , of triple glas als dat mogelijk in het bestaande kozijn.

Mechanische ventilatiebox met gelijkstroommotor.

Ongeveer 3 van de 10 huizen hebben mechanische ventilatie. Moderne ventilatieboxen met een gelijkstroommotor zijn een stuk energiezuiniger dan de ventilatieboxen die in het verleden werden toegepast.