Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uitgeest

Besluit sociaal domein gemeente Uitgeest 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUitgeest
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit sociaal domein gemeente Uitgeest 2020
CiteertitelBesluit sociaal domein gemeente Uitgeest 2020
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Uitgeest/449403/CVDR449403_5.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-08-2020Nieuwe regeling

30-06-2020

gmb-2020-174337

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit sociaal domein gemeente Uitgeest 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Uitgeest;

 

gelet op artikel 8, tweede lid, artikel 9, tweede lid en artikel 18, derde lid van de Verordening sociaal domein gemeente Uitgeest 2017;

besluit vast te stellen de volgende nadere regels:

 

Besluit sociaal domein gemeente Uitgeest 2020

Artikel 1. Maatwerkvoorzieningen jeugd

[gereserveerd]

Artikel 2. Maatwerkvoorzieningen WMO

[gereserveerd]

Artikel 3. Waardering mantelzorgers

De jaarlijkse waardering voor mantelzorgers van inwoners bestaat uit een cadeaubon ter waarde van ten hoogste € 100,-. Deze kan éénmaal per kalenderjaar worden aangevraagd op een door de gemeente verstrekt aanmeldformulier, met een minimale tussentijd van een half jaar. Na beoordeling wordt de cadeaubon binnen drie maanden verstuurd voor dat betreffende jaar.

Artikel 4. Inwerkingtreding

  • 1.

    Het Besluit sociaal domein gemeente Uitgeest 2018 wordt ingetrokken.

  • 2.

    Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 augustus 2020.

Artikel 5. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit sociaal domein gemeente Uitgeest 2020.

 

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Uitgeest op 30 juni 2020.

de heer P.Schouten

gemeentesecretaris

drs. G.Goedhart

burgemeester