Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Albrandswaard

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Albrandswaard houdende regels omtrent organisatieonderdeel secretarissen Commissie bezwaarschriften

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAlbrandswaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Albrandswaard houdende regels omtrent organisatieonderdeel secretarissen Commissie bezwaarschriften
CiteertitelAanwijzing organisatieonderdeel secretarissen Commissie bezwaarschriften
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Alblasserdam/402006/CVDR402006_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-07-202001-01-2020nieuwe regeling

26-05-2020

gmb-2020-167977

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Albrandswaard houdende regels omtrent organisatieonderdeel secretarissen Commissie bezwaarschriften

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Albrandswaard;

 

gelet op artikel 5, eerste lid, van de Verordening bezwaarschriften Albrandswaard 2018;

 

besluit vast te stellen “Aanwijzing organisatieonderdeel secretarissen Commissie bezwaarschriften”:

Artikel 1 Aanwijzing organisatieonderdeel

Als organisatieonderdelen van de gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Verordening bezwaarschriften Albrandswaard 2018, worden aangewezen:

  • a.

    team Rechtsbescherming van het cluster Juridische Zaken en Inkoop;

  • b.

    team Juridische Dienstverlening en Verzekeringen van het cluster Juridische Zaken en Inkoop.

Artikel 2 Inwerkingtreding en terugwerkende kracht

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2020.

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Albrandswaard op 26 mei 2020,

de secretaris,

Hans Cats

de burgemeester,

drs. Jolanda de Witte