Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hellendoorn

Noodverordening Overwaterbrug Koemaste/Kalvenhaar

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHellendoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNoodverordening Overwaterbrug Koemaste/Kalvenhaar
CiteertitelNoodverordening Overwaterbrug Koemaste/Kalvenhaar
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpNoodverordening Overwaterbrug Koemaste/Kalvenhaar
Externe bijlagebijlage bij Noodverordening Overwaterbrug

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 176 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-07-202031-10-2020Nieuwe regeling

29-06-2020

gmb-2020-166594

2020-021361

Tekst van de regeling

Intitulé

Noodverordening Overwaterbrug Koemaste/Kalvenhaar

Nijverdal, 29 juni 2020 Nr. 2020-021361

 

De burgemeester van Hellendoorn;

 

overwegende,

dat zich regelmatig grote aantallen personen bevinden op de Overwaterbrug over de Regge ter hoogte van de Koemaste/Kalvenhaar te Hellendoorn;

dat meerdere personen vaak in groepsverband op de brug springen;

dat hierdoor het gevaar dreigt dat de brug instort;

dat daarnaast meerdere personen vaak individueel of in groepsverband van de brug in de Regge springen of duiken;

dat de kans bestaat dat personen als gevolg daarvan ernstig letsel zullen oplopen;

dat daarom sprake is van ernstig gevaar voor het ontstaan van een ramp;

gelet op artikel 176 van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t:

vast te stellen de

Noodverordening Overwaterbrug Koemaste/Kalvenhaar

Artikel 1

Het is een ieder verboden zich met 10 personen of meer te bevinden op de Overwaterbrug Koemaste/Kalvenhaar, die op de bij deze verordening behorende bijlage (OW-2020-101-v1) met een rode arcering is aangegeven.

Artikel 2

Het is een ieder verboden te springen op of te duiken van de in artikel 1 genoemde brug.

Artikel 3

Het in artikel 1 bepaalde geldt niet voor hen, die uit hoofde van hun functie op de brug aanwezig moeten zijn.

Artikel 4

Overtreding van het bepaalde in deze verordening is strafbaar op grond van artikel 443 van het Wetboek van Strafrecht.

Artikel 5

Deze verordening treedt in werking op de dag, volgende op die van haar bekendmaking in het Gemeenteblad van Hellendoorn en geldt tot en met 31 oktober 2020.

 

De burgemeester voornoemd,