Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rotterdam

Beleidsregel van de gebiedscommissie van het gebied Overschie van de gemeente Rotterdam houdende aanvullende regels omtrent bewonersinitiatieven Overschie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRotterdam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel van de gebiedscommissie van het gebied Overschie van de gemeente Rotterdam houdende aanvullende regels omtrent bewonersinitiatieven Overschie
CiteertitelAanvullende beleidsregel bewonersinitiatieven Overschie
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Rotterdam/630238/CVDR630238_1.html
 2. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Rotterdam/CVDR630237.html
 3. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Actueel/Rotterdam/CVDR369495.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-06-2020nieuwe regeling

17-02-2020

gmb-2020-141414

Gemeenteblad 2020, nummer 103

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel van de gebiedscommissie van het gebied Overschie van de gemeente Rotterdam houdende aanvullende regels omtrent bewonersinitiatieven Overschie

De gebiedscommissie van het gebied Overschie,

in vergadering bijeen op 17 februari 2020,

gelet op de Beleidsregel Bewonersinitiatieven Rotterdam 2020, de Nadere regels bewonersinitiatieven 2020 en de Verordening op de Gebiedscommissies 2014;

besluit vast te stellen:

Artikel 1  

Aanvullende beleidsregel bewonersinitiatieven Overschie

In aanvulling op de Beleidsregel Bewonersinitiatieven Rotterdam 2020 hanteert de gebiedscommissie Overschie de volgende criteria bij de beoordeling van initiatieven als het gaat om de financiële onderbouwing:

 • 1.

  Er wordt geen geld toegekend aan bewonersinitiatieven die de gehele of een deel van de opbrengst doneren aan een goededoelenorganisatie. Een organisator kan wel een beroep doen op voorfinanciering door middel van een bewonersinitiatief.

 • 2.

  Het toegekende bedrag moet worden teruggestort, nadat het evenement heeft plaatsgevonden en er een positief saldo is ontstaan.

 • 3.

  In het geval dat de opbrengst geringer is dan het bedrag dat door de gebiedscommissie is toegekend, komt de opbrengst ten goede aan de gebiedscommissie en dient het bedrag van de opbrengst te worden terugbetaald.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 17 februari 2020.

Wijkmanager, 

A.H. Koffijberg

Voorzitter,

A.G. Snoeck Henkemans

Dit gemeenteblad is uitgegeven op 26 mei 2020 en ligt op dins-, woens- en donderdagen van 9.00 tot 13.00 uur ter inzage bij het Bestuurlijk Informatiecentrum Rotterdam (BIR), locatie Wachtruimte Timmerhuis, Halvemaanpassage 1 (trap op, melden bij Informatiebalie)

(Zie ook: www.bis.rotterdam.nl – Regelgeving of Gemeentebladen chronologisch)