Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Vervangingsregeling directeur ODRN 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOmgevingsdienst Regio Nijmegen
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingVervangingsregeling directeur ODRN 2020
CiteertitelVervangingsregeling directeur ODRN 2020
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpVervangingsregeling

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-05-202001-05-2020rectificatie

09-04-2020

bgr-2020-553

DB 20200409.8

Tekst van de regeling

Intitulé

Vervangingsregeling directeur ODRN 2020

Het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling ODRN

 

Gelet op artikel 18 lid 4 van de tekst van de gemeenschappelijke regeling ODRN

 

Besluit de volgende regeling te treffen voor de vervanging van de directeur onder intrekking na inwerkingtreding van deze regeling van de Vervangingsregeling directeur ODRN 2014

 

 

 

• Bij afwezigheid van de directeur van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen wordt in zijn plaatsvervanging voorzien door het afdelingshoofd Interne Dienstverlening met alle bevoegdheden van de directeur aan hem verleend op welke wijze dan ook.

 

• Bij afwezigheid van de directeur en het afdelingshoofd Interne Dienstverlening wordt in zijn plaatsvervanging voorzien door het afdelingshoofd, op basis van een door de directeur op te stellen schema dat de directeur ter kennisname brengt van het Dagelijks Bestuur, met alle bevoegdheden van de directeur aan hem verleend op welke wijze dan ook met uitzondering van het benoemen, schorsen en ontslaan van personeel.

 

Nijmegen, 9 april 2020

Het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen

De voorzitter, De secretaris,