Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Pijnacker-Nootdorp

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Pijnacker-Nootdorp houdende regels omtrent bedelarij (Aanwijzingsbesluit verbod op bedelarij)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePijnacker-Nootdorp
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Pijnacker-Nootdorp houdende regels omtrent bedelarij (Aanwijzingsbesluit verbod op bedelarij)
CiteertitelAanwijzingsbesluit verbod op bedelarij
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Pijnacker-Nootdorp/602413/CVDR602413_2.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-05-2020nieuwe regeling

21-04-2020

gmb-2020-120828

1039106

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Pijnacker-Nootdorp houdende regels omtrent bedelarij (Aanwijzingsbesluit verbod op bedelarij)

Het college van de gemeente Pijnacker-Nootdorp;

 

gezien het advies van de afdeling Wijkzaken d.d. 21 april 2020;

 

gelet op artikel 2:65 van de Algemene Plaatselijke Verordening Pijnacker-Nootdorp 2017;

 

besluit:

 

 • I.

  als gebied aan te wijzen, als bedoeld in artikel 2:65 Algemene Plaatselijke Verordening Pijnacker-Nootdorp 2017, waar het verboden is op of aan de weg of in een voor het publiek toegankelijk gebouw te bedelen om geld of andere zaken.

 • Algemeen:

  • a.

   de voorterreinen en parkeerplaatsen van de in Pijnacker-Nootdorp gevestigde supermarkten;

  • b.

   de voorterreinen en parkeerplaatsen van de in Pijnacker-Nootdorp gevestigde kerken;

  • c.

   alle haltes van de Randstadrail;

 • Delfgauw:

  • d.

   het winkelcentrum Emerald, begrensd door de straten Schellingstraat en Laan der Zeven Linden, zoals aangegeven op de bij dit besluit gevoegde kaart ‘Overzichtstekening aanwijsgebied kern Delfgauw-Winkelcentrum Emerald’;

 • Pijnacker:

  • a.

   het winkelcentrum Ackershof, begrensd door de straten Oostlaan, Emmastraat, Kerkweg en Stationsstraat, zoals aangegeven op de bij dit besluit gevoegde kaart ‘Overzichtstekening aanwijsgebied kern Pijnacker-Winkelcentrum Ackershof’;

  • b.

   het winkelcentrum Keijzershof, begrensd door de straten Floralaan, Weegbree, Fluitekruid en Speenkruid, zoals aangegeven op de bij dit besluit gevoegde kaart ‘Overzichtstekening aanwijsgebied kern Pijnacker-Winkelcentrum Keijzershof’;

 • Nootdorp:

  • a.

   de Dorpsstraat, zoals aangegeven op de bij dit besluit gevoegde kaart ‘Overzichtstekening aanwijsgebied kern Nootdorp-Dorpsstraat’;

  • b.

   het winkelcentrum de Parade, begrensd door de straten Kerkweg, Drafbaan, Laan van Nootdorp en Koningin Julianastraat, zoals aangegeven op de bij dit besluit gevoegde kaart ‘Overzichtstekening aanwijsgebied kern Nootdorp-Winkelcentrum de Parade’;

 • II.

  dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie.

Vastgesteld in de vergadering van 21 april 2020.

het college van Pijnacker-Nootdorp,

drs. J.P.R. Woudstra

secretaris

mw. F. Ravestein

burgemeester

Bijlage 1 Overzichtstekening aanwijsgebied kern Delfgauw-Winkelcentrum Emerald

 

 

Bijlage 2 Overzichtstekening aanwijsgebied kern Pijnacker-Winkelcentrum Ackershof

 

 

Bijlage 3 Overzichtstekening aanwijsgebied kern Pijnacker-Winkelcentrum Keijzershof

 

 

Bijlage 4 Overzichtstekening aanwijsgebied kern Nootdorp-Dorpsstraat

 

 

Bijlage 5 Overzichtstekening aanwijsgebied kern Nootdorp-Winkelcentrum de Parade