Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hengelo

Aanwijzingsbesluit betaald parkeren mei 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHengelo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit betaald parkeren mei 2020
CiteertitelAaanwijzingsbesluit betaald parkeren mei 2020
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-2020nieuwe regeling

17-03-2020

gmb-2020-119753

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit betaald parkeren mei 2020

Het college van burgemeester en wethouders van Hengelo;

gelet op Afdeling II van de Parkeerverordening 2020 en artikel 8 van de verordening parkeerbelastingen mei 2020;

besluit:

 

 

 

 • 1.

  aan te wijzen de plaatsen, het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling van de parkeerbelastingen als bedoeld in artikel 2 onderdeel a, van de Verordening parkeerbelastingen mei 2020 mag worden geparkeerd zoals vermeld in de bij dit besluit behorende bijlage 1.

 • 2.

  aan te wijzen de plaatsen waarop met een vergunning als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, van de Verordening Parkeerbelastingen mei 2020, mag worden geparkeerd zoals vermeld in de bij dit besluit behorende bijlage 1.

 • 3.

  dat dit besluit in werking treedt met ingang van 1 mei 2020.

 

 

Aldus besloten in de vergadering van het college

van burgemeester en wethouders van Hengelo van 17 maart 2020,

de secretaris,

de burgemeester,

 

 

 

 

Bijlage 1 “Plaats, tijdstip en wijze van betaald parkeren”

 

1 Plaats en tijdstip betaald parkeren

 • a.

  De parkeerduur voor de drie parkeerplaatsen naast het kantoor van de Rabobank aan de Marskant inclusief de aanwezige gehandicaptenplaats, is beperkt tot 30 minuten. Deze parkeerplaatsen zijn niet bestemd voor vergunninghouders.

 • b.

  De parkeerduur voor de Kiss & Ride parkeerplaatsen aan het Industrieplein, is beperkt tot 60 minuten. Deze parkeerplaatsen zijn niet bestemd voor vergunninghouders.

 • c.

  De parkeerduur voor de Shop & Go parkeerplaatsen is beperkt tot 30 minuten. Deze parkeerplaatsen zijn niet bestemd voor vergunninghouders.

 • d.

  De parkeerduur voor de parkeerplaatsen op de terreinen het Mitchamplein, Ir. M. Schefferlaan, hoek Enschedesestraat/Wolter ten Catestraat, Wolter ten Catestraat, Drienerstraat, Sherwood Rangers en de Eikstraat is beperkt tot maximaal 24 uur.

 • e.

  De straten in het autovrije gebied zijn: Pastoriestraat, Marktstraat, Marktsteeg, Langestraat (met uitzondering van de Shop & Go parkeerplaatsen), Burgemeester van der Dussenplein, Burgemeester Jansenplein, deel Kloosterhof, deel Wemenstraat, deel Enschedesestraat, Nieuwsteeg, Nieuwstraat, Domineespad, Veldbleekstraat, Kattenhoek, deel Beekstraat, Telgen, Telgensteeg, deel B.P. Hofstedestraat, Schouwburgplein, Molenstraat, Molensteeg, deel Brinkstraat, Beeksteeg, Stationsplein.

 • f.

  De parkeerduur voor de overige plaatsen op straat en in de Beurs is onbeperkt.

 • g.

  De plaats en het tijdstip waarop tegen betaling van de parkeerbelasting als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, mag worden geparkeerd en de plaatsen waar mag worden geparkeerd met een vergunning als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, van de Verordening parkeerbelastingen mei 2020, is het gebied op bijgevoegde kaart dat begrensd wordt door de Oldenzaalsestraat, Bornsestraat, de oude algemene begraafplaats, Coldstream, Bankastraat, Sumatrastraat, Mitchamplein, Deldenerstraat, Tuindorpstraat, Marskant, Dorpsmatenstraat, Prinses Beatrixstraat, Emmaweg, spoorlijn, Nachtegaalspad, Julianalaan, Willem de Clercqstraat, Industriestraat, Industrieplein, Parallelweg L.S., Veloursstraat, Wolter ten Catestraat, Drienerstraat, De Wetstraat en Wemenstraat met uitzondering van het autovrije gebied. Tot dit gebied behoren ook de parkeerterreinen aan de Eikstraat, de Ir. M. Schefferlaan, de Wolter ten Catestraat, de Marskant en de parkeergarage aan de BP Hofstedestraat. Buiten dit gebied behoren tevens de parkeerplaatsen aan de Willem van Otterloostraat en het parkeerterrein Molenborg (Oude Molenweg) tot het gefiscaliseerde gebied.

 

Geldig op

1.

In de vergunninggebieden 1 tot en met 5, met uitzondering van de Prinses Beatrixstraat (gehuurde parkeerterreinen De Bolder / UWV):

 

maandag

van 9.00 uur tot 18.00 uur

 

dinsdag

van 9.00 uur tot 18.00 uur

 

woensdag

van 9.00 uur tot 18.00 uur

 

donderdag

van 9.00 uur tot 21.00 uur

 

vrijdag

van 9.00 uur tot 18.00 uur

 

zaterdag

van 9:00 uur tot 17:00 uur

2.

In de Prinses Beatrixstraat (gehuurde parkeerterreinen De Bolder / UWV):

 

donderdag

van 18.00 uur tot 21.00 uur

 

zaterdag

van 9:00 uur tot 17:00 uur

3.

In het gebied 6: maandag t/m zondag 24 uur per dag

Parkeren op Nieuwjaarsdag, 2e Paasdag, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag en Koningsdag is gratis op de parkeerplaatsen in de gebieden 1 t/m 5.

 

2 Wijze van betalen

 • 1.

  Ter zake van betaald parkeren op de parkeerplaatsen in het aangewezen gebied geschiedt het in werking stellen van de parkeerapparatuur door het inwerpen van muntstukken van € 0,10, € 0,20, € 0,50, € 1,00 of € 2,00 dan wel door middel van pinnen of belparkeren.

 • 2.

  Er dienen ten minste zoveel muntstukken in de parkeerapparatuur te worden geworpen als nodig is of het saldo op de gebruikte pinpas dient ten minste zo groot te zijn als nodig is om de gewenste parkeerduur te kunnen parkeren.

 • 3.

  Het, na inwerkingstelling, door de parkeerapparatuur afgegeven parkeerkaartje dient met tijdsaanduiding aan de bovenzijde op een van buitenaf duidelijk leesbare plaats achter de voorruit van het motorvoertuig te worden aangebracht in de gebieden 1 t/m 5.

 • 4.

  De verleende parkeervergunning dient op een van buitenaf duidelijk leesbare plaats achter de voorruit van het motorvoertuig te worden aangebracht of digitaal een geactiveerd parkeerrecht te hebben in de gebieden 1 t/m 5.

 • 5.

  voldoening van de parkeerbelasting als vermeld in artikel 1, onderdeel a van de Verordening Parkeerbelastingen Hengelo mei 2020 door middel van het inwerking stellen van parkeerapparatuur middels een daarvoor ingerichte camera, mobiele telefoon of computer moet geschieden met inachtneming van de voorschriften die bij de verstrekking van of het toestaan van deze apparatuur werden gesteld.

 • 6.

  De minimum inworp bij parkeerautomaten is € 0,50.

 

 

 

Behoort bij het besluit van burgemeester en wethouders van 17 maart 2020.