Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ouder-Amstel

Besluit van de voorzitter van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland inhoudende de aanwijzing van verboden gebieden en locaties (Aanwijzingsbesluit verboden gebieden en locaties veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 30 april 2020)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOuder-Amstel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de voorzitter van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland inhoudende de aanwijzing van verboden gebieden en locaties (Aanwijzingsbesluit verboden gebieden en locaties veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 30 april 2020)
CiteertitelAanwijzingsbesluit verboden gebieden en locaties veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 30 april 2020
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Veiligheidsregio%20Amsterdam-Amstelland/639964/CVDR639964_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-05-2020Nieuwe regeling

30-04-2020

gmb-2020-115834

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de voorzitter van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland inhoudende de aanwijzing van verboden gebieden en locaties (Aanwijzingsbesluit verboden gebieden en locaties veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 30 april 2020)

De voorzitter van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland,

 

gelet op artikel 2.5, eerste lid, van de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland van 29 april 2020,

 

overwegende:

 • dat op 29 april 2020 de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland van 29 april 2020 (hierna: ‘de noodverordening’) is vastgesteld;

 • dat in artikel 2.5, eerste lid, van de noodverordening is bepaald dat de voorzitter van de veiligheidsregio gebieden en locaties kan aanwijzen waar het eenieder verboden is zich te bevinden;

 • dat de voorzitter van de veiligheidsregio op basis van deze bevoegdheid op 4 april 2020, 17 april 2020 en 29 april 2020 meerdere locaties heeft aangewezen;

 • dat op grond van de aanwijzing van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 24 april 2020 in de noodverordening de volgende uitzondering op het verbod van samenkomsten is geformuleerd;

  • Het verbod is niet van toepassing op door sportverenigingen, professionals of ouders georganiseerd of begeleid buiten sporten en bewegen van personen tot en met 18 jaar;

 • dat de voorzitter van de veiligheidsregio heeft besloten de Cruyff Courts, fitnesstoestellen, skatebanen en particuliere sportvelden te heropenen;

 • dat de overige locaties aangewezen blijven als locatie waar het eenieder verboden is zich te bevinden, met uitzondering van personen tot en met 18 jaar die door sportverenigingen of professionals of ouders georganiseerd of begeleid buiten sporten en bewegen;

 • dat dit is verwerkt in het volgende besluit;

 • dat in bijgevoegde overzichtskaarten is opgenomen waar de bedoelde verboden gebieden en locaties zich bevinden. Bijlage 1 is een overzichtskaart van alle locaties in gemeente Amstelveen waar het verboden is zich te bevinden. Bijlage 2 is een overzichtskaart van alle locaties in gemeente Ouder-Amstel waar het verboden is zich te bevinden. Bijlage 3 is een overzichtskaart van alle locaties in de gemeente Amsterdam waar het verboden is zich te bevinden. (De nummering op alle overzichtskaarten komt overeen met de nummering onder het kopje ‘besluit’.)

besluit vast te stellen de volgende regeling

 

Aanwijzingsbesluit verboden gebieden en locaties veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 30 april 2020

Artikel 1

De volgende gebieden en locaties worden aangewezen op grond van artikel 2.5, eerste lid, van de noodverordening, waar het verboden is voor eenieder zich te bevinden:

Gemeente Amstelveen

 • Amstelveen - Voetbalveld - Middachten (497)

 • Amstelveen - Voetbalveld - Bakboord (499)

 • Amstelveen - Voetbalveld - Korianderlaan (502)

 • Amstelveen - Basketbalveld - Korianderlaan (503)

 • Amstelveen - Voetbalveld - Uilenstede (504)

 • Amstelveen - Voetbalveld - Vlielandstraat (506)

 • Amstelveen - Voetbalveld - Grote Wielen (507)

Gemeente Ouder-Amstel

 • Ouder-Amstel - Veldje Jeugd Club Elf Voetbalkooi (410)

 • Ouder-Amstel - Zitbankjes Venserpark (412)

 • Ouder-Amstel - Losse zitbankjes haven (413)

Gemeente Amsterdam

 • Amsterdam Centrum - Voetbalveld - Conradstraat (205)

 • Amsterdam Centrum - Voetbalveld - Fortuinstraat (206)

 • Amsterdam Centrum - Voetbalveld - Geschutswerf (63)

 • Amsterdam Centrum - Voetbalveld - Lindendwarsstraat (329)

 • Amsterdam Centrum - Voetbalveld - Ravenwerf (64)

 • Amsterdam Centrum - Voetbalveld - Westerdoksplein (78)

 • Amsterdam Nieuw-West - Voetbalveld - Aalbersestraat (349)

 • Amsterdam Nieuw-West - Voetbalveld - Betreft Abraham Kuyperplein to nr 30 (342)

 • Amsterdam Nieuw-West - Voetbalveld - Confuciusplein (287)

 • Amsterdam Nieuw-West - Voetbalveld - Louterstraat (328)

 • Amsterdam Nieuw-West - Voetbalveld - oeverpad (335)

 • Amsterdam Nieuw-West - Voetbalveld - Staalmanpark (343)

 • Amsterdam Nieuw-West - Voetbalveld - Woortmanplein (43)

 • Amsterdam Noord - Parkeerterrein - Parkeerterrein Sportpark de Weeren (514)

 • Amsterdam Noord - Voetbalveld - Playground Bovenover (517)

 • Amsterdam Noord - Voetbalveld - Voetbalkooi Albatrospad (515)

 • Amsterdam Noord - Voetbalveld - Voetbalkooi Alkmaarstraat (516)

 • Amsterdam Noord - Voetbalveld - Voetbalkooi Motorwal (518)

 • Amsterdam Noord - Voetbalveld - Voetbalveld Overslag (519)

 • Amsterdam Noord - Voetbalveld - Voetbalveld Viermasterstraat (520)

 • Amsterdam Oost - Voetbalveld - Eerste Boerhavestraat/Wibautstraat (215)

 • Amsterdam Oost - Voetbalveld - Linneauskade (58)

 • Amsterdam Oost - Voetbalveld - Makasserplein (332)

 • Amsterdam Oost - Voetbalveld - Maritzstraat (74)

 • Amsterdam Oost - Voetbalveld - Starrenborchstraat (212)

 • Amsterdam West - Voetbalveld - 09 - Hertspieghelweg 60 t/m 80 (Gulden Winckelbuurt) (151)

 • Amsterdam West - Voetbalveld - Barentszplein (49)

 • Amsterdam West - Voetbalveld - Borgerplein (341)

 • Amsterdam West - Voetbalveld - Karel Doormanplein (333)

 • Amsterdam West - Voetbalveld - Panneveldje (19)

 • Amsterdam West - Voetbalveld - Robert Scottplein (325)

 • Amsterdam West - Voetbalveld - Sp03 - J.J. Cremerplein 52 (155)

 • Amsterdam West - Voetbalveld - Sp09 - Ten Kateplein thv nr. 1 (157)

 • Amsterdam West - Voetbalveld - Sp42 - Paramariboplein (158)

 • Amsterdam West - Voetbalveld - Westzaanstraat (50)

 • Amsterdam West - Voetbalveld - Zaandammerplein (358)

 • Amsterdam Zuid - Voetbalveld - Obrechtplein (32)

 • Amsterdam Zuid - Voetbalveld - S15 - Jekerstraat 45 (165)

 • Amsterdam Zuid - Voetbalveld - Servaes Noutsstraat (377)

 • Amsterdam Zuid - Voetbalveld - Smaragdplein (28)

 • Amsterdam Zuid - Voetbalveld - Voetbalkooi Gijsbrecht van Aemstelpark (513)

 • Amsterdam Zuid - Voetbalveld - Voetbalkooi Henrick de Keijserplein (511)

 • Amsterdam Zuid - Voetbalveld - Voetbalkooi Kruising Tweede van der Helststraat en Lizzy Ansinghstraat (509)

 • Amsterdam Zuid - Voetbalveld - Voetbalkooi Theophile de Bockstraat (512)

 • Amsterdam Zuid - Voetbalveld - Voetbalkooi Van Tuyll Serooskerkenplein (510)

 • Amsterdam Zuid - Voetbalveld - Winterdijkplein (69)

 • Amsterdam Zuidoost - Voetbalveld - Derde Kekerstraat (331)

 • Amsterdam Zuidoost - Voetbalveld - Hoogoorddreef (344)

 • Amsterdam Zuidoost - Voetbalveld - Kleiburgflat (334)

 • Amsterdam Zuidoost - Voetbalveld - Raphael Lenkinstraat (330)

Artikel 2

Het verbod in artikel 1 is niet van toepassing op door sportverenigingen of professionals of ouders georganiseerd of begeleid buiten sporten en bewegen van personen tot en met 18 jaar als bedoeld in artikel 2.1 lid 2 onder f van de noodverordening.

Artikel 3

De besluiten van de voorzitter van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland inhoudende de aanwijzing van verboden gebieden en locaties van 4 april 2020 (Aanwijzingsbesluit verboden gebieden en locaties veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland), van 17 april 2020 (Aanwijzingsbesluit verboden gebieden en locaties veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 17 april 2020) en van 29 april 2020 (Aanwijzingsbesluit verboden gebieden en locaties veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 29 april 2020) worden ingetrokken.

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt op www.amsterdam.nl/coronavirus en treedt onmiddellijk na de bekendmaking in werking. Dit besluit wordt tevens in het Gemeenteblad gepubliceerd.

Artikel 5

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit verboden gebieden en locaties veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 30 april 2020.

 

Aldus vastgesteld op 30 april 2020.

Voorzitter van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

FemkeHalsema

Bijlage 1: overzichtskaart gesloten locaties Amstelveen

 

Bijlage 2: overzichtskaart gesloten locaties Ouder-Amstel

 

Bijlage 3: overzichtskaart gesloten locaties Amsterdam