Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veere

Aanwijzingsbesluit APV Veere 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeere
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit APV Veere 2020
CiteertitelAanwijzingsbesluit APV Veere 2020
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpAanwijzingsbesluit APV Veere 2020

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Veere/CVDR631879.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-2020Nieuw aanwijzingsbesluit

28-04-2020

gmb-2020-111030

20b.03010

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit APV Veere 2020

Het college van burgemeester en wethouders van Veere;

gelet op de artikel 2.22 lid 1 en 5.48 lid 3 van de Algemene plaatselijke verordening Veere 2020;

BESLUITEN :

vast te stellen het: AANWIJZINGSBESLUIT Apv Veere 2020

 

 

1. Artikel 2.22 lid 1 detectieverbod

Ter uitvoering van artikel 2.22 wijst het college de volgende gebieden aan waar het verboden is zich met een metaaldetector te begeven:

- de hele kuststrook van de gemeente Veere;

- gebied bij klein Valkenisse, zoals op tekeningen met nummers 20B.02998 en 20B.02999 is gearceerd

- gebied bij de Manteling tussen Oostkapelle en Domburg zoals op tekening met nummer 20B.03002 is gearceerd

- gebied Noordervroon tussen Westkapelle en Domburg, zoals op tekening met nummer 20B.03000 is gearceerd

- gebied bij Fort den Haak in Vrouwenpolder, zoals op tekening met nummer 20B.03001 is gearceerd

- het gebied bij het Veerse bos en Aalvanger in Veere zoals op tekeningen met nummers 20B.03003 en 20B.03004 is gearceerd

 

2. Artikel 5.48 lid 3 aanwijzingen

a: aanwijzing vakken

Ter uitvoering van artikel 5.48 lid 3 wijst het college het strand- en aangrenzend zeevak bij de overgang bij Erica in Westkapelle, zoals ingetekend op tekening met nummer 20b.02997, aan, als strand- en zeevakken waar de in artikel 5.48 lid 2 genoemde verboden is om in het badseizoen:

a. met een vaartuig voorzien van een motor zich vanaf het strand in zee te begeven of zich vanaf de zee op het strand te begeven;

b. vaartuigen voorzien van een motor op het strand te stallen, niet gelden.

b: aanwijzing categorieën vaartuigen

 

Het college bepaalt dat de onder a genoemde aanwijzing alleen van kracht is voor vaartuigen die aan de volgende omschrijving voldoen:

 • 1.

  Een klein schip zoals is aangegeven in het Scheepvaartreglement Westerschelde in artikel 2.1 onder G.: “een schip met een lengte van minder dan 20 meter, uitgezonderd een sleepboot, een duwboot en een schip bezig met de uitoefening van de visserij”.

 • 2.

  een sportvisboot moet voldoen aan de bovenstaande definitie waarbij alleen schepen in aanmerking komen die zich bezig houden met visserij. Alle andere schepen vallen niet onder dit aanwijzingsbesluit.

 • 3.

  De opvarenden gebruiken het klein schip (zoals hierboven is aangegeven) om vis te vangen en die daartoe van de nodige uitrusting is voorzien.

 • 4.

  Een klein schip (zoals hierboven is aangegeven) mag niet bedrijfsmatig worden gebruikt.

 

 

 

 

Bijlagen

Tekening aanwijzing gebied klein Valkenisse in Biggekerke: 20B.02998 en 20B.02999

Tekening aanwijzing gebied Manteling tussen Oostkapelle en Domburg: 20B.03002

Tekening aanwijzing gebied Noordervroon in Westkapelle: 20B.03000

Tekening aanwijzing gebied Fort den Haak in Vrouwenpolder: 20B.03001

Tekening aanwijzing gebied Veerse Bos en Aalvanger in Veere: 20B.03003 en 20B.03004

 

 

Tekening aanwijzing locatie trailerhelling Erica Westkapelle: 20B.02997

 

dit besluit aan te halen als: ‘Aanwijzingsbesluit APV Veere 2020’;

dit besluit treedt in werking per 1 mei 2020

Aldus besloten in hun vergadering van 28 april 2020

Burgemeester en wethouders voornoemd,

De secretaris, de burgemeester,

J.S. Steinbusch drs. R.J. van der Zwaag