Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zandvoort

Aanwijzing belastingdeurwaarders en invorderingsmedewerkers

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZandvoort
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzing belastingdeurwaarders en invorderingsmedewerkers
CiteertitelAanwijzing belastingdeurwaarders en invorderingsmedewerkers
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-202001-01-2020Nieuwe regeling

14-04-2020

gmb-2020-110628

2020/312826

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzing belastingdeurwaarders en invorderingsmedewerkers

Het college van burgemeester en wethouders

Besluit:

 • 1.

  De belastingdeurwaarders en invorderingsmedewerkers in dienst van het bureau Cannock Chase Public aan te wijzen als onbezoldigd ambtenaar, invorderingsambtenaar en als belastingdeurwaarder, als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onder d en e, van de Gemeentewet met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020;

 • 2.

  De onder 1 bedoelde aanwijzing van een invorderingsmedewerker of deurwaarder eindigt van rechtswege met ingang van de datum dat de arbeidsovereenkomst tussen het bureau Cannock Chase Public en de bewuste invorderingsmedewerker of deurwaarder eindigt, dan wel van rechtswege met ingang van de datum van beëindiging van de dienstverleningsovereenkomst met het bureau Cannock Chase Public voor de inzet van belastingdeurwaarders en invorderingsmedewerkers;

 • 3.

  Het Aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarders Zandvoort 2017 (d.d. 14 maart 2017) voor de genoemde medewerkers van de bureaus Flanderijn B.V. en Overheden PB Groep B.V. in te trekken met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020;

 • 4.

  De belastingdeurwaarders in dienst van het bureau Flanderijn B.V. aan te wijzen als onbezoldigd ambtenaar en belastingdeurwaarder, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onder e, van de Gemeentewet met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020.

de secretaris,

de burgemeester,