Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leusden

AANWIJZINGSBESLUIT BUITENGEWOON OPSPORINGSAMBTENAAR OPENBARE RUIMTE

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeusden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAANWIJZINGSBESLUIT BUITENGEWOON OPSPORINGSAMBTENAAR OPENBARE RUIMTE
CiteertitelAANWIJZINGSBESLUIT BUITENGEWOON OPSPORINGSAMBTENAAR OPENBARE RUIMTE
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht
 2. Gemeentewet
 3. artikel 142 van het Wetboek van Strafvordering
 4. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Leusden/626442/CVDR626442_1.html
 5. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Leusden/600988/CVDR600988_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-04-2020Nieuwe regeling

21-04-2020

gmb-2020-107469

L243407

Tekst van de regeling

Intitulé

AANWIJZINGSBESLUIT BUITENGEWOON OPSPORINGSAMBTENAAR OPENBARE RUIMTE

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Leusden, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft;

 

Gelet op het bepaalde in:

 • De Algemene wet bestuursrecht;

 • De Gemeentewet;

 • Artikel 142 van het Wetboek van Strafvordering;

 • De Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar;

 • Artikel 6:2 van de Algemene Plaatselijk Verordening van de gemeente Leusden;

 • Artikel 19 van de Afvalstoffenverordening;

Besluiten:

De heer G.A. Kappers, aangesteld als ambtenaar in bezoldigde dienst bij de gemeente Leusden, gedurende de periode van aanstelling, aan te wijzen als Buitengewoon Opsporingsambtenaar en te belasten met het toezicht op de naleving van de volgende wet- ren regelgeving en alle daaruit voortvloeiende verordeningen, algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen:

 • 1.

  Algemene Wet Bestuursrecht;

 • 2.

  Gemeentewet;

 • 3.

  Alle strafbare feiten genoemd in Domeinlijst I. Openbare Ruimte in de beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar;

 • 4.

  Algemene Plaatselijke Verordening;

 • 5.

  Afvalstoffenverordening;

 • 6.

  Wegsleepverordening.

De aanwijzing geldt voor de bovenstaande wet- en regelgeving voor zover het de taken van het team of de afdeling betreft waar de hiervoor genoemde persoon deel van uitmaakt.

 

Leusden,21 april 2020

Het college en de burgemeester van Leusden,

H.W. deGraaf-Koelewijn

directeur-secretaris

G.J.Bouwmeester

burgemeester