Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Landsmeer

Aanwijzingsbesluit tijdelijke verruiming openingstijden supermarkten Zon- en Feestdagen tot 28 april 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLandsmeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit tijdelijke verruiming openingstijden supermarkten Zon- en Feestdagen tot 28 april 2020
CiteertitelAanwijzingsbesluit tijdelijke verruiming openingstijden Zon- en Feestdagen tot 28 april 2020
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Landsmeer/374673/CVDR374673_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-04-2020Nieuwe regeling

14-04-2020

gmb-2020-100901

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit tijdelijke verruiming openingstijden supermarkten Zon- en Feestdagen tot 28 april 2020

Het College van de gemeente Landsmeer;

 

gelet op artikel 4 van de Winkeltijdenverordening 2014;

 

gelet op de coronamaatregelen die er toe leiden dat supermarkten moeten waarborgen dat hun klanten minstens 1,5 meter afstand houden tot elkaar en het personeel, dat eenvoudiger is als de openingstijden op zondag en Koningsdag worden verruimd en klanten zich meer spreiden;

 

gelet op de coronamaatregelen die in ieder geval tot 28 april 2020 duren;

 

overwegende dat:

 

op 21 april 2020 meer duidelijkheid wordt verwacht van het rijk over de corona maatregelen na 28 april 2020;

besluit:

 

het aanwijzingsbesluit tijdelijke verruiming openingstijden supermarkten Zon- en Feestdagen tot 28 april 2020 als volgt vast te stellen:

Artikel 1

De volgende dagen aan te wijzen waarop de openingstijden worden verruimd voor de supermarkten in Landsmeer:

  • 1.

    Koningsdag (27 april) van 9:00u tot 19:00u.

  • 2.

    de zondagen 19 april en 26 april 2020 van 9:00u tot 19:00u.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit tijdelijke verruiming openingstijden Zon- en Feestdagen tot 28 april 2020.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Landsmeer op 14 april 2020.

Drs. D.D. (Dennis)Straat

Burgemeester

Ing. S.A.D.C. (Sabine) vanGeffen

Gemeentesecretaris