Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veiligheidsregio en Gemeentelijke Gezondheidsdienst Limburg-Noord

Aanwijzigingsbesluit ex artikel 2.5 van de “Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Limburg-Noord 3 april 2020”

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeiligheidsregio en Gemeentelijke Gezondheidsdienst Limburg-Noord
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingAanwijzigingsbesluit ex artikel 2.5 van de “Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Limburg-Noord 3 april 2020”
Citeertitelaanwijzingsbesluit noodverordening COVID 19 Roermond
Vastgesteld doorgedelegeerde functionaris
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 39 van de Wet veiligheidsregio’s

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-04-2020aanwijzingsbesluit 4 gebieden in Roermond als verboden gebied

15-04-2020

bgr-2020-402

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzigingsbesluit ex artikel 2.5 van de “Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Limburg-Noord 3 april 2020”

De voorzitter van de veiligheidsregio Limburg-Noord,

 

gelet op artikel 176 Gemeentewet en artikel 39 van de Wet veiligheidsregio’s;

gelet op artikel 2.5 van de “Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Limburg-Noord 3 april 2020”;

 

overwegende:

dat door de toezichthoudende instanties in de gemeente Roermond (politie, straatcoaches en Stadstoezicht) de afgelopen periode is vastgesteld dat er bij een viertal locaties voortdurend sprake is van groepsvorming en het niet in acht nemen van het in artikel 2.2 van de Noodverordening COVID-19 opgenomen afstandscriterium van minimaal 1,5 meter tussen de aanwezige personen;

dat het waarschuwen en/of verbaliseren van de overtreders onvoldoende het gewenste effect heeft opgeleverd;

dat het van belang is dat de voorschriften uit de Noodverordening COVID-19 strikt worden nageleefd;

 

gezien het daartoe strekkende verzoek van de burgemeester van Roermond;

besluit:

 

voor onbepaalde tijd als verboden gebied en locatie in de zin van artikel 2.5 van de Noodverordening COVID-19 aan te wijzen in de gemeente Roermond, zoals nader aangegeven op bijgaande kaarten:

 

 • -

  het Cruijff Court aan de Olieslagersstraat;

 • -

  de skatebaan aan de Achilleslaan (bij zwembad De Roerdomp);

 • -

  de skatebaan aan de Geuljanslaan in Herten (bij HC Concordia) en

 • -

  de Sportkooi aan de Antillenstraat in de Kemp.

Het is daardoor voor een ieder verboden zich te bevinden in deze gebieden en locaties, uitgezonderd de personen genoemd in het tweede lid van artikel 2.5. Daarnaast gelden de algemene uitzonderingen genoemd in artikel 3.1 van de Noodverordening.

A. Scholten

Voorzitter van de Veiligheidsregio Limburg-Noord