Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leusden

Aanwijzingsbesluit Toezichthouder Gemeente Leusden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeusden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit Toezichthouder Gemeente Leusden
CiteertitelAanwijzingsbesluit Toezichthouder Gemeente Leusden
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Leusden/626442/CVDR626442_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-04-2020Nieuwe regeling

15-04-2020

gmb-2020-100103

L242077

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Toezichthouder Gemeente Leusden

Het college en de burgemeester van Leusden, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft;

 

Gelet op het bepaalde in:

  • artikel 5:11 tot en met 5:20 Algemene wet bestuursrecht;

  • artikel 6:2 lid 2 van de Algemene Plaatselijke Verordening Leusden 2019;

  • de Noodverordening Covid-19 Veiligheidsregio Utrecht van 27 maart 2020;

  • het Aanwijzingsbesluit van 17 maart 2020 van de voorzitter van de VRU, waarin toezichthouders worden benoemd belast met het toezicht op de naleving van voornoemde Noodverordening;

  • artikel 6 van het Aanwijzingsbesluit van de voorzitter van de VRU van 27 maart 2020.

Overwegendedat

  • het college en de burgemeester de bevoegdheid hebben toezichthouders aan te wijzen die belast zijn met toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens enig wettig voorschrift;

  • het uit oogpunt van een goed toezicht op en handhaving van de verscherpte maatregelen in het kader van het Covid-19-crisis en de Noodverordeningen in het bijzonder, noodzakelijk is om gebruik te maken van deze bevoegdheden.

Besluiten:

Artikel 1. Toezichthouder

Arjan Naber, gemeenteambtenaar, aan te wijzen als toezichthouder als bedoeld in de artikelen 5:11 tot en met artikel 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 6:2, lid 2 van de APV Leusden 2019 Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 2. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als “Aanwijzingsbesluit Toezichthouder Gemeente Leusden”.

Artikel 3. Bekendmaking en inwerkingtreding

Dit besluit treedt onmiddellijk na bekendmaking in werking en wordt bekend gemaakt op de website van de gemeente Leusden.

 

Leusden,15 april 2020

Het college en de burgemeester van Leusden,

H.W. deGraaf-Koelewijn

directeur-secretaris

G.J.Bouwmeester

burgemeester