Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westvoorne

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westvoorne houdende regels omtrent het hinderlijk plaatsen van fietsen (Aanwijzingsbesluit weesfietsen en fietswrakken)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWestvoorne
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westvoorne houdende regels omtrent het hinderlijk plaatsen van fietsen (Aanwijzingsbesluit weesfietsen en fietswrakken)
CiteertitelAanwijzingsbesluit weesfietsen en fietswrakken
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijk datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 5:21 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 125 van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-04-2020nieuwe regeling

07-04-2020

gmb-2020-99316

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westvoorne houdende regels omtrent het hinderlijk plaatsen van fietsen (Aanwijzingsbesluit weesfietsen en fietswrakken)

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Westvoorne,

 

in acht genomen artikel 5:21 e.v. van de Algemene Wet Bestuursrecht en artikel 125 van de Gemeentewet,

 

heeft besloten de gehele gemeente Westvoorne aan te wijzen als gebied waar het verboden is om in het kader van overlast, uiterlijk aanzien en de openbare gezondheid weesfietsen voor langer dan 21 dagen en fietswrakken voor langer dan 3 dagen te stallen.

Aanwijzingsbesluit weesfietsen en fietswrakken

 

Besluit tot het aanwijzen van de gehele gemeente als gebied waar het plaatsen van fietsen in het kader van overlast, uiterlijk aanzien en de openbare gezondheid verboden is weesfietsen voor langer dan 21 dagen en fietswrakken voor langer dan 3 dagen te stallen.

Dit besluit treedt de dag na publicatie in werking.

 

Aldus besloten in de vergadering van 7 april 2020.

Burgemeester en wethouders van Westvoorne

Peter van der Wurff

loco-secretaris

Peter de Jong

burgemeester