Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap Scheldestromen

Besluit mandaat illegale onttrekkingen uit oppervlaktewaterlichamen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterschap Scheldestromen
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingBesluit mandaat illegale onttrekkingen uit oppervlaktewaterlichamen
CiteertitelBesluit mandaat illegale onttrekkingen
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 61 van de Waterschapswet
  2. artikel 5:32 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-04-202004-03-2020nieuwe regeling

03-03-2020

wsb-2020-4066

2019011749

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit mandaat illegale onttrekkingen uit oppervlaktewaterlichamen

 

Het dagelijks bestuur van het waterschap Scheldestromen, gezien het besluit van het dagelijks bestuur van dinsdag 3 maart 2020, nr. 2019011749, besluit mandaat te verlenen aan de dijkgraaf en programmamanager Watersystemen om een last onder dwangsom op te leggen bij illegale onttrekkingen van water uit oppervlaktewaterlichamen.

 

Middelburg, 3 maart 2020

dr. A.P.M.A. Vonck,

secretaris-directeur

mr. drs. A.J.G. Poppelaars,

dijkgraaf