Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Landsmeer

Aanwijzingsbesluit tijdelijke verruiming openingstijden supermarkten Eerste en Tweede Paasdag 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLandsmeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit tijdelijke verruiming openingstijden supermarkten Eerste en Tweede Paasdag 2020
CiteertitelAanwijzingsbesluit tijdelijke verruiming openingstijden Eerste en Tweede Paasdag 2020
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Landsmeer/374673/CVDR374673_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-04-2020Nieuwe regeling

07-04-2020

gmb-2020-95638

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit tijdelijke verruiming openingstijden supermarkten Eerste en Tweede Paasdag 2020

Herplaatsing van Gemeenteblad 2020, 94467, i.v.m. verkeerde versie

 

Het College van de gemeente Landsmeer;

 

gelet op artikel 4 van de Winkeltijdenverordening 2014;

 

gelet op de coronamaatregelen die er toe leiden dat supermarkten moeten waarborgen dat hun klanten minstens 1,5 meter afstand houden tot elkaar en het personeel, dat eenvoudiger is als de openingstijden op zondag worden verruimd en klanten zich meer spreiden;

besluit:

 

het aanwijzingsbesluit tijdelijke verruiming openingstijden supermarkten Eerste en Tweede Paasdag 2020 als volgt vast te stellen:

Artikel 1

De volgende dagen aan te wijzen waarop de openingstijden worden verruimd van 09:00u – 19:00u (in plaats van 12:00u – 19:00u) voor de supermarkten in Landsmeer:

Eerste en Tweede Paasdag (zondag 12 april en maandag 13 april 2020).

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: aanwijzingsbesluit tijdelijke verruiming openingstijden Eerste en Tweede Paasdag 2020.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Landsmeer op 7 april 2020.

Drs. D.D. (Dennis)Straat

Burgemeester

Ing. S.A.D.C. (Sabine) vanGeffen

Gemeentesecretaris