Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Harlingen

AANWIJZINGSBESLUIT AMBTENAREN NOODVERORDENING CORONAVIRUS VRF

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHarlingen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAANWIJZINGSBESLUIT AMBTENAREN NOODVERORDENING CORONAVIRUS VRF
CiteertitelAanwijsbesluit Ambtenaren Noodverordening Coronavirus VRF
Vastgesteld doorgeattribueerde functionaris
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpCoronavirus

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 142 van het Wetboek van Strafvordering

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

artikel 142, eerste lid, onderdeel a, en onderdeel b, van het Wetboek van Strafvordering

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-04-2020wijziging van de regeling

02-04-2020

gmb-2020-90875

Tekst van de regeling

Intitulé

AANWIJZINGSBESLUIT AMBTENAREN NOODVERORDENING CORONAVIRUS VRF

De voorzitter van de VRF,

Overwegende, dat op 2 april 2020 de nieuwe Noodverordening COVID-19 VRF is vastgesteld en bekendgemaakt;

 

Overwegende, dat op grond van artikel 4.1 van deze noodverordening politiefunctionarissen, gemeentelijke opsporingsambtenaren of ambtenaren als bedoeld in artikel 4.2 van de Noodverordening aanwijzingen en bevelen kunnen geven ter uitvoering van de noodverordening, welke aanwijzingen stipt en onmiddellijk dienen te worden opgevolgd;

 

Overwegende, dat artikel 4.2 van de noodverordening aan de voorzitter van de VRF de bevoegdheid toekent buitengewoon opsporingsambtenaren als bedoeld in artikel 142, eerste lid, onderdeel a, en onderdeel b, van het Wetboek van Strafvordering, en toezichthouders aan te wijzen die eveneens met het toezicht op naleving van de noodverordening zijn belast;

 

Overwegende, dat het wenselijk is meerdere ambtenaren aan te wijzen, teneinde de naleving van de noodverordening verder te bevorderen;

Gelet op artikel 4.2 van de Noodverordening COVID-19 VRF;

 

BESLUIT:

 

 • I.

  Aan te wijzen als ambtenaar in de zin van artikel 4.2 van de Noodverordening inhoudende maatregelen tegen verdere verspreiding van het coronavirus VRF, die bevoegd zijn aanwijzingen en bevelen te geven die nodig zijn ter uitvoering van de noodverordening:

 • de ambtenaren van de gemeente Leeuwarden, die werkzaam zijn/aangewezen zijn als toezichthouder en/ of buitengewoon opsporingsambtenaar;

 • de ambtenaren van de gemeente Waadhoeke, die werkzaam zijn/aangewezen zijn als toezichthouder en/ of buitengewoon opsporingsambtenaar;

 • de ambtenaren van de gemeente Harlingen, die werkzaam zijn/aangewezen zijn als toezichthouder en/ of buitengewoon opsporingsambtenaar;

 • de ambtenaren van de gemeente Súdwest-Fryslân, die werkzaam zijn/aangewezen zijn als toezichthouder en/ of buitengewoon opsporingsambtenaar;

 • de ambtenaren van de gemeente De Fryske Marren, die werkzaam zijn/aangewezen zijn als toezichthouder en/ of buitengewoon opsporingsambtenaar;

 • de ambtenaren van de gemeente Heerenveen, die werkzaam zijn/aangewezen zijn als toezichthouder en/ of buitengewoon opsporingsambtenaar;

 • de ambtenaren van de gemeente Weststellingwerf, die werkzaam zijn/aangewezen zijn als toezichthouder en/ of buitengewoon opsporingsambtenaar;

 • de ambtenaren van de gemeente Ooststellingwerf, die werkzaam zijn/aangewezen zijn als toezichthouder en/ of buitengewoon opsporingsambtenaar;

 • de ambtenaren van de gemeente Opsterland, die werkzaam zijn/aangewezen zijn als toezichthouder en/ of buitengewoon opsporingsambtenaar;

 • de ambtenaren van de gemeente Smallingerland, die werkzaam zijn/aangewezen zijn als toezichthouder en/ of buitengewoon opsporingsambtenaar;

 • de ambtenaren van de gemeente Achtkarspelen, die werkzaam zijn/aangewezen zijn als toezichthouder en/ of buitengewoon opsporingsambtenaar;

 • de ambtenaren van de gemeente Tytsjerksteradiel, die werkzaam zijn/aangewezen zijn als toezichthouder en/ of buitengewoon opsporingsambtenaar;

 • de ambtenaren van de gemeente Dantumadiel, die werkzaam zijn/aangewezen zijn als toezichthouder en/ of buitengewoon opsporingsambtenaar;

 • de ambtenaren van de gemeente Noardeast-Fryslân, die werkzaam zijn/aangewezen zijn als toezichthouder en/ of buitengewoon opsporingsambtenaar;

 • de ambtenaren van de gemeente Vlieland, die werkzaam zijn/aangewezen zijn als toezichthouder en/ of buitengewoon opsporingsambtenaar;

 • de ambtenaren van de gemeente Terschelling, die werkzaam zijn/aangewezen zijn als toezichthouder en/ of buitengewoon opsporingsambtenaar;

 • de ambtenaren van de gemeente Ameland, die werkzaam zijn/aangewezen zijn als toezichthouder en/ of buitengewoon opsporingsambtenaar;

 • de ambtenaren van de gemeente Schiermonnikoog, die werkzaam zijn/aangewezen zijn als toezichthouder en/ of buitengewoon opsporingsambtenaar;

 • II.

  Te bepalen dat dit besluit in werking treedt direct na bekendmaking, door plaatsing op de website van de VRF.

 

2 april 2020, Heerenveen

De voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân,

Mr. S. van Haersma Buma