Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Landerd

Aanwijzingsbesluit losloopgebieden voor honden in natuurgebied De Maashorst

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLanderd
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit losloopgebieden voor honden in natuurgebied De Maashorst
CiteertitelAanwijzingsbesluit losloopgebieden voor honden in natuurgebied De Maashorst
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-05-2020Nieuwe regeling

31-03-2020

gmb-2020-90728

3730-2020

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit losloopgebieden voor honden in natuurgebied De Maashorst

Zaaknummer: 3730-2020

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Landerd,

Besluiten tot:

 • 1.

  Vaststelling aanwijzingsbesluit losloopgebieden honden in het Maashorst natuurgebied.

Motivering:

 

Bij dit aanwijzingsbesluit hebben wij het volgende overwogen:

 • De Maashorstbossen is een recreatiegebied, waar we diverse groepen gebruikers in het gebied willen laten recreëren.

 • Het wenselijk is om losloopgebieden voor honden in de Maashorst bossen vast te stellen.

 • De aanleg van hondenlosloopgebieden is een maatregel om de veiligheid van bezoekers van De Maashorst in relatie tot de grote grazers te vergroten.

 • Het belang van het beschermen van de recreanten tegen overlast, onveiligheidsgevoel en verontreiniging van honden. Denk hierbij ook aan o.a. ruiters.

 • Voorkomen en beperken van schade aan flora en fauna in het Maashorst natuurgebied.

 • Loslopende honden kunnen verstoring geven voor broedvogels en wild.

 • Bezitters van honden wel enige ruimte geven hun hond in het recreatiegebied te laten rennen en spelen.

 • Minder overtredingen met loslopende honden in de rest van De Maashorst.

Het besluit is genomen op grond van:

 • Artikel 2:57, eerste lid onder a van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Landerd 2018, plaatsen aan te wijzen waar het verboden is een hond te laten verblijven of te laten lopen (zie bijhorende situatietekening van dit besluit);

 • Artikel 2:57, tweede lid van de APV openbare plaatsen aan te wijzen waar het is toegestaan een onaangelijnde (loslopende) hond te laten verblijven of te laten lopen. (zie bijhorende situatietekening van dit besluit);

 • de Algemene Wet Bestuursrecht.

31 maart 2020

Namens de burgemeester en wethouders van Landerd,

B.P.J.Brouwers