Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nijmegen

Aanwijzingsbesluit ambtenaren en buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand gemeente Nijmegen 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNijmegen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit ambtenaren en buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand gemeente Nijmegen 2020
CiteertitelAanwijzingsbesluit ambtenaren en buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand gemeente Nijmegen 2020
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpAanwijzingsbesluit babs Nijmegen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 6.2a van de Aanpassingswet Wnra

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-04-202001-01-2020Nieuwe regeling

31-03-2020

gmb-2020-87922

Collegevergadering 31 maart 2020, nr. 4.9

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit ambtenaren en buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand gemeente Nijmegen 2020

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen;

gelet op artikel 6.2a van de Aanpassingswet Wnra waarmee met ingang van 1 januari 2020 artikel 1:16 van het Burgerlijk wetboek wijzigt;

 

B E S L U I T:

Vast te stellen het:

Aanwijzingsbesluit ambtenaren en buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand gemeente Nijmegen 2020

 

 

Artikel 1 Aanwijzing ambtenaren van de burgerlijke stand

Aan te wijzen als ambtenaar van de burgerlijke stand en aan hen alle bevoegdheden en verantwoordelijkheden toe te kennen die daarbij horen, voor zo lang zij werkzaam zijn in de functie van medewerker publieksdienstverlening, medewerker burgerzaken, specialist burgerzaken en alle toekomstige ambtenaren binnen de afdeling Publiekszaken van de gemeente Nijmegen.

 

Artikel 2 Aanwijzing buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand

Aan te wijzen als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor het voltrekken van huwelijken en het registreren van partnerschappen en aan hen alle bevoegdheden en verantwoordelijkheden toe te kennen die daarbij horen:

 • a.

  alle huidige en toekomstige personen die een arbeidsovereenkomst hebben voor de functie van Babs bij de gemeente Nijmegen;

 • b.

  alle huidige en toekomstige personen die als zzp-er en freelancer in de functie van Babs voor de gemeente Nijmegen opdrachten uitoefenen.

 

Artikel 3 Aanwijzing onbezoldigde buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand

Aan te wijzen als onbezoldigde buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand voor een eenmalige huwelijksvoltrekking of een eenmalige registratie van een partnerschap:

 • a.

  de burgemeester, wethouders en raadsleden van Nijmegen gedurende hun ambtstermijn;

 • b.

  personen die al dan niet reeds in een andere gemeente zijn aangewezen als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand en in de gemeente Nijmegen eenmalig worden aangewezen.

Omdat deze groep geen vergoeding ontvangt voor hun werk is er met hen geen arbeidsrelatie.

 

Artikel 4 Inwerkingtreden en citeertitel

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2020;

 • 2.

  Dit besluit kan worden aangehaald als Aanwijzingsbesluit ambtenaren en buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand gemeente Nijmegen 2020.

 

Aldus is vastgesteld door burgemeester en wethouders van Nijmegen in hun vergadering van 31 maart 2020.

 

De secretaris,

mr. drs. A.H. van Hout

De burgemeester,

drs. H.M.F. Bruls