Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Haarlem

AANWIJZINGSBESLUIT AMBTENAREN NOODVERORDENING CORONAVIRUS

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHaarlem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAANWIJZINGSBESLUIT AMBTENAREN NOODVERORDENING CORONAVIRUS
CiteertitelAANWIJZINGSBESLUIT AMBTENAREN NOODVERORDENING CORONAVIRUS
Vastgesteld doorgeattribueerde functionaris
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-04-202002-04-2020Nieuwe regeling

27-03-2020

gmb-2020-87580

Tekst van de regeling

Intitulé

AANWIJZINGSBESLUIT AMBTENAREN NOODVERORDENING CORONAVIRUS

De voorzitter van de veiligheidsregio Kennemerland,

 

Overwegende, dat op 27 maart 2020 jl. de ‘Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Kennemerland' is vastgesteld en bekendgemaakt;

 

Overwegende, dat op grond van artikel 4.1 van deze noodverordening bevoegde ambtenaren aanwijzingen kunnen geven ter handhaving van het bepaalde in de noodverordening, welke aanwijzingen stipt en onmiddellijk dienen te worden opgevolgd;

 

Overwegende, dat artikel 4.2 van de noodverordening bovendien aan de voorzitter van de veiligheidsregio Kennemerland de bevoegdheid toekent ambtenaren aan te wijzen die eveneens aanwijzingen ter handhaving van de noodverordening kunnen geven, welke aanwijzingen stipt en onmiddellijk dienen te worden opgevolgd;

 

Overwegende, dat het wenselijk is meerdere ambtenaren aan te wijzen, teneinde de naleving van de noodverordening verder te bevorderen;

 

Gelet op artikel 4.2 onder b en c van de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Kennemerland,

besluit

 • 1.

  toezichthouders die zijn aangewezen op de naleving van de APV in de gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort aan te wijzen als toezichthouder, in de zin van artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht, op de naleving van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Kennemerland in alle gemeenten in de veiligheidsregio Kennemerland;

 • 2.

  buitengewone opsporingsambtenaren, werkzaam op het grondgebied van de gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort aan te wijzen als toezichthouder, in de zin van artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht, op de naleving van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Kennemerland in alle gemeenten in de veiligheidsregio Kennemerland;

 • 3.

  de aan te wijzen ambtenaren onder 1 en 2 zijn op grond van artikel 4.1 van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Kennemerland bevoegd aanwijzingen te geven ter uitvoering van deze verordening;

 • 4.

  Dit besluit treedt inwerking na bekendmaking op de website van de Veiligheidsregio Kennemerland;

 • 5.

  Het aanwijzingsbesluit toezichthoudende ambtenaren Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Kennemerland van 16 maart 2020 in te trekken.

Vastgesteld op 27 maart 2020,

De voorzitter van de Veiligheidsregio Kennemerland,

mw. M.H.F.Schuurmans-Wijdeven