Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemert-Bakel

Besluit week- en dagmarkten Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 27 maart 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGemert-Bakel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit week- en dagmarkten Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 27 maart 2020
CiteertitelBesluit week- en dagmarkten Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 27 maart 2020
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Veiligheidsregio%20Brabant-Zuidoost/638780/CVDR638780_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-04-2020Nieuwe regeling

27-03-2020

gmb-2020-86889

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit week- en dagmarkten Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 27 maart 2020

De voorzitter van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost,

 

Overwegende,

 

 • -

  dat de voorzitter van de veiligheidsregio Brabant-Zuidoost op 27 maart 2020 de “Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 27 maart 2020” heeft vastgesteld en bekendgemaakt;

 • -

  dat week- dagmarkten worden aangemerkt als samenkomst als bedoeld in artikel 1.2. van de noodverordening;

 • -

  dat (onder andere) het organiseren en bezoeken van samenkomsten, waaronder dus week- en dagmarkten, verboden is op grond van artikel 2.1. van de noodverordening;

 • -

  dat het wenselijk is om week- en dagmarkten zoals bedoeld in artikel 160, eerste lid, onderdeel g Gemeentewet in aangepaste vorm door te laten gaan aangezien deze, als het gaat om het aanbieden van voedsel, voorzien in een primaire levensbehoefte;

 • -

  dat artikel 3.1 van de noodverordening de bevoegdheid geeft om een vrijstellen of ontheffing te verlenen van de in deze verordening genoemde verboden;

Gelet op:

 

 • -

  artikel 3.1 van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 27 maart 2020;

Besluit

 • 1.

  Dat de week- en dagmarkten in aangepaste vorm door kunnen gaan;

 • 2.

  Dat er alleen voedselproducten mogen worden aangeboden die in de primaire levensbehoefte voorzien;

 • 3.

  Dat hierbij moet worden voorkomen dat er (grote) groepen mensen tegelijk op de markt zijn;

 • 4.

  Dat de kramen zodanig moeten worden geplaatst dat voldoende afstand tussen publiek in acht genomen kan worden;

 • 5.

  Dat er geen non-food kramen aanwezig mogen zijn tijdens de markt;

 • 6.

  Dat er geen tafels en stoelen aanwezig mogen zijn met als doel ter plaatse te consumeren;

 • 7.

  Dat dit besluit wordt bekendgemaakt op www.vrbzo.nl en onmiddellijk na de bekendmaking in werking treedt;

 • 8.

  Dat dit besluit wordt aangehaald als Besluit week- en dagmarkten Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 27 maart 2020.

Aldus besloten op 27 maart 2020 te Eindhoven,

De voorzitter van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost,

J.A.Jorritsma