Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leusden

Aanwijzingsbesluit Toezichthouders en Marktmeester Gemeente Leusden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeusden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit Toezichthouders en Marktmeester Gemeente Leusden
CiteertitelAanwijzingsbesluit Toezichthouder en Marktmeester
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlageGetekend aanwijzingsbesluit

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://wetten.overheid.nl/BWBR0005537/2020-03-19

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

artikel 6.2 lid 2 van de Algemene Plaatselijke Verordening Leusden 2019

Noodverordening Covid-19 Veiligheidsregio Utrecht van 27 maart 2020

Aanwijzingsbesluit van 17 maart 2020 van de voorzitter van de VRU, waarin toezichthouders worden aangewezen belast met het toezicht op de naleving van voornoemde Noodverordening

artikel 6 van het Aanwijzingsbesluit van de voorzitter van de VRU van 27 maart 2020

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-03-202024-12-2020nieuw besluit

27-03-2020

gmb-2020-86272

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Toezichthouders en Marktmeester Gemeente Leusden

Het college en de burgemeester van Leusden, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft;

Gelet op het bepaalde in:

 • 1.

  artikel 5:11 tot en met 5:20 Algemene wet bestuursrecht;

 • 2.

  artikel 6:2 lid 2 van de Algemene Plaatselijke Verordening Leusden 2019;

 • 3.

  de Noodverordening Covid-19 Veiligheidsregio Utrecht van 27 maart 2020;

 • 4.

  het Aanwijzingsbesluit van 17 maart 2020 van de voorzitter van de VRU, waarin toezichthouders worden aangewezen belast met het toezicht op de naleving van voornoemde Noodverordening;

 • 5.

  artikel 6 van het Aanwijzingsbesluit van de voorzitter van de VRU van 27 maart 2020.

Overwegende dat

 • 1.

  het college en de burgemeester de bevoegdheid hebben toezichthouders aan te wijzen die belast zijn met toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens enig wettig voorschrift;

 • 2.

  het college de bevoegdheid heeft om een marktmeester aan te wijzen, die belast is met het toezicht op de naleving van het bepaalde in de Noodverordening Covid-19 VRU van 27 maart 2020 en het Aanwijzingsbesluit van de voorzitter van de VRU van 27 maart 2020 ;

 • 3.

  het uit oogpunt van een goed toezicht op en handhaving van de verscherpte maatregelen in het kader van het Covid-19-crisis en de Noodverordeningen in het bijzonder, noodzakelijk is om gebruik te maken van deze bevoegdheden; Besluiten:

Artikel 1 Toezichthouders

De volgende personen aan te wijzen als toezichthouders als bedoeld in de artikelen 5:11 tot en met artikel 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 6:2, lid 2 van de APV Leusden 2019 Algemene wet bestuursrecht:

 • 1.

  Glenn Kappers

 • 2.

  Dick Hendriks

 • 3.

  Hans Derksema

 • 4.

  Fred Stroomberg

 • 5.

  Hans Peter Reinders

 • 6.

  Izaak Boone

 • 7.

  Jordi Bunnik

Artikel 2 Marktmeester

De volgende personen aan te wijzen als marktmeester, bedoeld in het Aanwijzingsbesluit van de voorzitter van de VRU van 27 maart 2020:

 • 1.

  Arjan Tichelaar

 • 2.

  Glenn Kappers

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als "Aanwijzingsbesluit Toezichthouders en Marktmeester Gemeente Leusden".

Artikel 4 Bekendmaking en inwerkingtreding

Dit besluit wordt bekend gemaakt op de website van de gemeente Leusden en treedt onmiddelijk na bekendmaking in werking

Het college en de burgemeester van Leusden,

H.W. deGraaf-Koelewijn

directeur-secretaris

G.J. Bouwmester

Burgemeester