Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Molenlanden

Aanstellingsbesluit evenementenverkeersregelaars ZHZ, gemeente Molenlanden 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMolenlanden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanstellingsbesluit evenementenverkeersregelaars ZHZ, gemeente Molenlanden 2020
CiteertitelAanstellingsbesluit verkeersregelaars ZHZ 2020
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpopenbare orde

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 58 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)
  2. artikel 59 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-04-202024-03-2020nieuwe regeling

24-03-2020

gmb-2020-85965

1053913

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanstellingsbesluit evenementenverkeersregelaars ZHZ, gemeente Molenlanden 2020

 

Gelet op:

 

het bepaalde in de artikelen 56 en 58 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, de Regeling verkeersregelaars 2009 en afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

dat ik, gelet op de artikelen 56 en 58 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, de Regeling verkeersregelaars 2009 bevoegd ben verkeersregelaars aan te stellen en deze aanstelling in te trekken;

 

dat in het belang van een efficiënte en zorgvuldige inzet van evenementenverkeersregelaars tijdens (grensoverschrijdende) evenementen een aanstellingsbesluit voor de in te zetten evenementenverkeersregelaars noodzakelijk is;

 

dat de Stichting Verkeersregelaars Nederland (www.verkeersregelaarsexamen.nl) de evenementenverkeersregelaars jaarlijks opleidt en een aanstellingspas voor de regio ZHZ verstrekt;

 

dat de burgemeesters van de regio Zuid-Holland Zuid via dit besluit op voorhand deze opgeleide evenementenverkeersregelaars aanstellen voor evenementen, welke plaatsvinden op hun grondgebied.

 

Besluit:

  • 1.

    alle opgeleide evenementenverkeersregelaars, voor evenementen op mijn gemeentelijke grondgebied aan te stellen;

  • 2.

    dit besluit per 24 maart 2020 in te laten gaan.

 

De burgemeester van de gemeente Molenlanden,

drs. T.C. Segers MBA