Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Best

Aanwijzingsbesluit 'Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 27 maart 2020'

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBest
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit 'Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 27 maart 2020'
CiteertitelAanwijzingsbesluit 'Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 27 maart 2020'
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Veiligheidsregio%20Brabant-Zuidoost/638780/CVDR638780_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-03-2020Nieuwe regeling

27-03-2020

gmb-2020-85857

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit 'Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 27 maart 2020'

De voorzitter van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost,

 

Overwegende,

 

dat op 27 maart 2020 de 'Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 27 maart 2020' is vastgesteld en bekendgemaakt;

 

dat op grond van hoofdstuk 4 van de Noodverordening de politie aanwijzingen kan geven ter handhaving van het bepaalde in en krachtens de Noodverordening, welke aanwijzingen stipt en onmiddellijk dienen te worden opgevolgd;

 

dat hoofdstuk 4 van de Noodverordening bovendien aan de voorzitter van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost de bevoegdheid toekent ambtenaren aan te wijzen die eveneens aanwijzingen ter handhaving van de Noodverordening kunnen geven, welke aanwijzingen stipt en onmiddellijk dienen te worden opgevolgd;

 

dat het wenselijk is om meerdere ambtenaren aan te wijzen, teneinde de naleving van de Noodverordening verder te bevorderen;

 

Gelet op hoofdstuk 4 van de Noodverordening,

BESLUIT

 • I.

  Aan te wijzen als ambtenaren in de zin van artikel 4.2 van de 'Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 27 maart 2020', die bevoegd zijn aanwijzingen te geven die nodig zijn ter handhaving van de Noodverordening:

  • -

   de toezichthouders van het team Leefbaarheid, handhaving en veiligheid van de gemeente Asten;

  • -

   de toezichthouders van het cluster Toezicht en Handhaving van de gemeente Bergeijk;

  • -

   de toezichthouders van de vakgroep Handhaving van de gemeente Best;

  • -

   de toezichthouders van Vergunningen, Toezicht & Handhaving Samenwerking Kempengemeenten van de gemeenten Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden;

  • -

   de toezichthouders van afdelingen Leefomgeving en Burgers en Bedrijven van de gemeente Cranendonck;

  • -

   de toezichthouders van het team Ruimte Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving van de gemeente Deurne;

  • -

   de toezichthouders van sector Ruimtelijke Uitvoering van de gemeente Eindhoven;

  • -

   de toezichthouders van de afdeling Ondersteuning van de gemeente Geldrop-Mierlo;

  • -

   de toezichthouders van het team Vergunningen en Toezicht van de gemeente Gemert-Bakel;

  • -

   de toezichthouders van het team Veiligheid, Vergunning en Handhaving van de gemeente Heeze-Leende;

  • -

   de toezichthouders van de afdeling Veiligheid & Naleving van de gemeente Helmond;

  • -

   de toezichthouders van Team Toetsing & Handhaving van de gemeente Laarbeek;

  • -

   de toezichthouders van de afdeling Ontwikkeling en Handhaving van de gemeente Nuenen;

  • -

   de toezichthouders van de Afdeling beheer en uitvoering van de gemeente Someren;

  • -

   de toezichthouders van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer van de gemeente Son en Breugel;

  • -

   de toezichthouders van Team Klantcontact Omgeving van de gemeente Valkenswaard;

  • -

   de toezichthouders van de afdeling Mens & Omgeving van de gemeente Veldhoven;

  • -

   de toezichthouders van de afdeling Dienstverlening van de gemeente Waalre;

  • -

   de toezichthouders van de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant.

 • II.

  Het Aanwijzingsbesluit Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost van 18 maart 2020 in te trekken.

 • III.

  Te bepalen dat dit besluit in werking treedt direct na bekendmaking, door plaatsing op de website van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (www.vrbzo.nl).

Aldus besloten op 27 maart 2020 te Eindhoven,

De voorzitter van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost,

J.A.Jorritsma