Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Culemborg

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Culemborg houdende regels omtrent het aanwijzen en benoemen van de gemeentearchivaris (Aanwijzings- en benoemingsbesluiten informatiebeheer gemeente Culemborg 2020)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCulemborg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Culemborg houdende regels omtrent het aanwijzen en benoemen van de gemeentearchivaris (Aanwijzings- en benoemingsbesluiten informatiebeheer gemeente Culemborg 2020)
CiteertitelAanwijzings- en benoemingsbesluiten informatiebeheer gemeente Culemborg 2020
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 32, derde lid, van de Archiefwet 1995
  2. artikel 3a van het Archiefbesluit 1995
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-04-2020nieuwe regeling

17-03-2020

gmb-2020-85526

Regelgevingregister 2020, nr. 1.05.

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Culemborg houdende regels omtrent het aanwijzen en benoemen van de gemeentearchivaris (Aanwijzings- en benoemingsbesluiten informatiebeheer gemeente Culemborg 2020)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Culemborg;

in de hoedanigheid van zorgdrager voor de archiefbescheiden op basis van artikel 30 van de Archiefwet 1995;

gelet op artikel 32, derde lid, van de Archiefwet 1995 en artikel 3a van het Archiefbesluit 1995;

 

 

besluit:
  • I.

    als gemeentearchivaris aan te wijzen: directeur / streekarchivaris van het Regionaal Archief Rivierenland

  • II.

    dat dit besluit in werking treedt op 01-01-2020 en wordt aangehaald als: Aanwijzings- en benoemingsbesluiten informatiebeheer gemeente Culemborg 2020.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van gemeente Culemborg op 17 maart 2020

Gemeentesecretaris,

G. Vlekke

Burgemeester,

G.J. van Grootheest