Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Brunssum

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brunssum houdende regels omtrent de actualisatie bodemkwaliteitskaart

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBrunssum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brunssum houdende regels omtrent de actualisatie bodemkwaliteitskaart
CiteertitelActualisatie Bodemkwaliteitskaart gemeente Brunssum en Landgraaf
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageNotitie Actualisatie bodemkwaliteitskaart

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-2020nieuwe regeling

11-02-2020

gmb-2020-85061

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brunssum houdende regels omtrent de actualisatie bodemkwaliteitskaart

[Deze bekendmaking betreft een rectificatie omdat de data van inzage en beroep onjuist waren. De oorspronkelijke bekendmaking is op 25 maart 2020 bekendgemaakt, beschikbaar via Gemeenteblad 2020, 79087.]

 

Procedure

Het collegebesluit en de vastgestelde notitie ‘Actualisatie Bodemkwaliteitskaart gemeente Brunssum en Landgraaf’ liggen van 2 april 2020 tot en met 14 mei 2020 ter inzage. De stukken kunt u in de bijlage van deze bekendmaking vinden.

Ook kunt u de stukken inzien in de Gemeentewinkel, hiervoor kunt u ook een afspraak maken via ons Klant Contact Centrum (045-5278 555).

Op basis van artikel 50 Besluit bodemkwaliteit en artikel 6:8 lid 4 Algemene wet bestuursrecht kan van 3 april tot en met 14 mei 2020 beroep worden ingesteld tegen dit besluit van het college bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Omdat tegen de ontwerp-notitie geen zienswijzen zijn ingediend, kan uitsluitend beroep worden ingesteld door een belanghebbende die kan aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest een zienswijze in te dienen.