Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
De Ronde Venen

Aanwijzingsbesluit ambtenaren en buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand gemeente De Ronde Venen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDe Ronde Venen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit ambtenaren en buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand gemeente De Ronde Venen
CiteertitelAanwijzingsbesluit ambtenaren en buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand gemeente De Ronde Venen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 16, tweede lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-03-202001-01-2020Nieuwe regeling

10-03-2020

gmb-2020-83057

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit ambtenaren en buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand gemeente De Ronde Venen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen,

 

 • -

  gelet op artikel 1:16 lid 2 Burgerlijk Wetboek

Overwegende dat:

 

het college van burgemeester en wethouders met de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) en daarmee de wijziging van artikel 1:16 lid 2 Burgerlijk Wetboek gehouden is om ambtenaren en buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand aan te wijzen,

BESLUIT:

 • 1.

  Als ambtenaar van de burgerlijke stand zijn aangewezen de ambtenaren die belast zijn met de functie van Senior adviseur burgerzaken (Vakspecialist A), Senior medewerker burgerzaken (Medewerker publieke dienstverlening A) en Medewerker Burgerzaken (Medewerker publieke dienstverlening B en C) bij het team KCC.

 • 2.

  Als buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand zijn aangewezen de ambtenaren die belast zijn met de functie van buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (BABS) binnen het team KCC, alsmede door het college aangewezen personen, al dan niet werkzaam bij de gemeente De Ronde Venen, voor het voltrekken van een huwelijk of geregistreerd partnerschap.

 • 3.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2020.

 • 4.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit ambtenaren en buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand gemeente De Ronde Venen.

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 10 maart 2020,

LilianSchreurs

secretaris

MaartenDivendal

burgemeester