Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nissewaard

Vervangingsbesluit Bbz Nissewaard, gemeente Nissewaard

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNissewaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVervangingsbesluit Bbz Nissewaard, gemeente Nissewaard
CiteertitelVervangingsbesluit Bbz Nissewaard
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 6, eerste lid, van het Archiefbesluit 1995

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-03-202001-01-2018nieuwe regeling

03-03-2020

gmb-2020-80673

Tekst van de regeling

Intitulé

Vervangingsbesluit Bbz Nissewaard, gemeente Nissewaard

Burgemeester en wethouders van Nissewaard;

overwegende dat:

 

 • Op grond van artikel 6.1 van het Archiefbesluit 1995 tot vervanging van de analoge

  archiefbescheiden betrekking hebbend op de uitvoering door Rotterdam voor Nissewaard

  van het Bbz door digitale reproducties en na de vernietiging de analoge archiefbescheiden te

  vernietigen

   

b e s l u i t e n

Vast te stellen het navolgende Vervangingsbesluit Bbz Nissewaard

Artikel 1  

 • 1.

  op grond van artikel 6.1 van het Archiefbesluit 1995 tot vervanging van de analogearchiefbescheiden betrekking hebbend op de uitvoering door Rotterdam voor Nissewaardvan het Bbz door digitale reproducties en na de vernietiging de analoge archiefbescheiden tevernietigen.

 • 2.

  de bij 1. bedoelde vervanging en vernietiging te laten terugwerken tot 1 januari 2018;

 • 3.

  de bij 1. bedoelde vervanging en vernietiging te laten plaatsvinden op de wijze zoals beschreven in het handboek vervanging van de gemeente Rotterdam;

 • 4.

  dit besluit tot vervanging en vernietiging te publiceren;

 • 5.

  de gemeente Rotterdam en de gemeentearchivaris van Brielle en Nissewaard van dit besluit in kennis te stellen.

Artikel 2  

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na publicatie en werkt terug tot en met 1 januari 2018.

Artikel 3  

Dit besluit kan worden aangehaald als: Vervangingsbesluit Bbz Nissewaard.

Aldus vastgesteld op 3 maart 2020 door

burgemeester en wethouders van Nissewaard,

Secretaris

M.L.M. Weerts

Burgemeester

F . van Oosten