Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Peelgemeenten

Mandaatbesluit sociaal medische indicatie kinderopvang

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePeelgemeenten
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingMandaatbesluit sociaal medische indicatie kinderopvang
CiteertitelMandaatbesluit sociaal medische indicatie kinderopvang
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpSociaal medische indicatie kinderopvang

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

titel 10.1 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-2020Nieuwe regeling

12-03-2020

bgr-2020-288

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit sociaal medische indicatie kinderopvang

 

Het Dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Peelgemeenten;

 

Overwegende dat:

- Het Dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten Senzer heeft gemandateerd om taken uit te voeren in het kader van een sociaal medische indicatie kinderopvang.

- De vijf Peelgemeenten hebben besloten dat zij deze taken per 1 april 2020 willen beleggen bij de GR Peelgemeenten.

 

Gelet op het bepaalde in titel 10.1 van de Algemene wet bestuursrecht en de Beleidsregels Tegemoetkoming Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang (SMI).

 

Besluit:

  • 1.

    De Wmo-consulenten en gezins- en jongerencoaches in dienst bij de GR Peelgemeenten te mandateren voor het toekennen/verstrekken dan wel weigeren, herzien opschorten, intrekken, beëindigen, verrekenen, terug- en invordering van tegemoetkoming kinderopvang voor zover er sprake is van een sociaal medische indicatie.

  • 2.

    Te bepalen dat dit besluit op 1 april 2020 in werking treedt.

 

Deurne, 12 maart 2020.

 

Dagelijks bestuur,

H.J. Mak

de voorzitter

M.Kersbergen

de secretaris