Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Recreatieschap Twiske-Waterland

Besluit van het algemeen bestuur van Recreatieschap Twiske-Waterland houdende regels omtrent het uitvoeringsbeleid algemene verordening Het Twiske

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRecreatieschap Twiske-Waterland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van het algemeen bestuur van Recreatieschap Twiske-Waterland houdende regels omtrent het uitvoeringsbeleid algemene verordening Het Twiske
CiteertitelUitvoeringsbeleid algemene verordening Het Twiske
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-09-2013nieuwe regeling

04-07-2013

het Parool op 20 september 2013 en dagbladen Zaanstreek en Waterland op 24 september 2013

2013/08

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het algemeen bestuur van Recreatieschap Twiske-Waterland houdende regels omtrent het uitvoeringsbeleid algemene verordening Het Twiske

Het algemeen bestuur van Recreatieschap Twiske-Waterland;

 

 

gelet op het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 11 april 2013

 

 

gezien het advies van de adviescommissie d.d. 2 april 2013

 

 

gelet op de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Twiske-Waterland;

 

 

b e s l u i t :

 

 • 1.

  De in de bijlage en de twee daarbij behorende kaarten opgenomen uitwerking van een aantal artikelen uit de algemene verordening vast te stellen;

 • 2.

  De uitvoeringsbesluiten inzake het hondenbeleid van het dagelijks bestuur d.d. 27 maart 1985 en het algemeen bestuur d.d. 15 maart 1990 in te trekken.

Landsmeer, 4 juli 2013

Het algemeen bestuur van Recreatieschap Twiske-Waterland,

de voorzitter,

J.H.M. Bond

BIJLAGE 1  

RECREATIESCHAP TWISKE-WATERLAND

AB 04/07/2013

Agendapunt 13 uitvoeringsbeleid algemene verordening Het Twiske

 

Artikel 2.1 AV

Gelet op het bepaalde in artikel 2.1 is het verboden zich tussen 23:00 uur en 06:00 uur in het recreatiegebied het Twiske te bevinden. Dit verbod geldt niet voor

 • -

  bewoners, hun huisgenoten of gasten;

 • -

  ondernemers die een rechtsgeldig contract hebben met het recreatieschap alsmede personeel van die ondernemers;

 • -

  bezoekers van in het gebied gevestigde (horeca) ondernemers mits zij het gebied uiterlijk een uur na sluitingstijd van het etablissement dat zij hebben bezocht, weer hebben verlaten.

 

Artikel: 2.9 AV

Met inachtneming van het bepaalde in artikel 2.9, tweede lid wordt het Baaiegat aangewezen als terrein waar het is toegestaan om naakt te recreëren.

Naturistenterrein:

Baaiegat

01-01 t/m 31-12

 

Artikel: 2.14 AV

Met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 2.14, eerste en tweede lid worden de volgende deelgebieden binnen het recreatiegebied Het Twiske aangewezen als deelgebied waar honden niet zijn toegestaan, dan wel mogen loslopen.

Hondenverbod stranden: 

Doesstrand

01-01 t/m 31-12

 

Vennegatstrand

01-01 t/m 31-12

 

’t Schoorlstrand

01-01 t/m 31-12

 

Baaiegatstrand

01-01 t/m 31-12

 

Speelsloot

01-01 t/m 31-12

 

Kommetje Klaas dobbers droogte

01-01 t/m 31-12

 

Kure-Jan strand

01-01 t/m 31-12

Hondenverbod speelplaatsen: 

Avonturenspeelplaats

01-01 t/m 31-12

 

Twiske poort

01-01 t/m 31-12

 

Speelsloot

01-01 t/m 31-12

Hondenlosloop gebieden:

Den Ilp, Lange Jap

01-01 t/m 31-12

 

Den Ilp, Polderweg

01-01 t/m 31-12

 

Landsmeer, ring zanddijk

01-01 t/m 31-12

 

Oostzaan, Twiskeweg

01-01 t/m 31-12

 

Oostzaan, Etensroer

01-01 t/m 31-12

Uitgangspunt van artikel 2.14 is dat honden aangelijnd overal in het recreatiegebied Het Twiske zijn toegestaan met uitzondering van de hiervoor genoemde deelterreinen. Honden zijn, mits aangelijnd, derhalve toegestaan op de volgende deelterreinen.

Honden aangelijnd:

Surfstrand Kure-Jan

01-01 t/m 31-12

 

Surfstrand De Leers

01-01 t/m 31-12

 

Overige terreinen

01-01 t/m 31-12

 

Artikel 2.17 AV

Met inachtneming van artikel 2.17, eerste lid wordt de op bijgaande plattegrond aangegeven route aangewezen als ruiterpad op grond van dit artikel.

 

Artikel 2.20 AV

Gelet op het bepaalde in artikel 2.20, eerste lid onder a is het verboden om zich met een vaartuig te bevinden in het op de bijgaande kaart aangegeven molenkom.

Gelet op het bepaalde in artikel 2.20, eerste lid onder b en artikel 2.20, tweede lid is het verboden om op de openbare wateren van het recreatiegebied Het Twiske een gemotoriseerd vaartuig te hebben of te brengen. Elektrisch aangedreven vaartuigen zijn in de openbare wateren van het recreatieschap Het Twiske wel toegestaan (met uitzondering van de molenkom).

 

Artikel: 2.21 AV

Met inachtneming van het bepaalde in artikel 2.21, eerste lid worden de volgende deelterreinen aangewezen als dagkampeerterrein waarbij tevens is aangegeven gedurende welke periode het dagkamperen is toegestaan.

Dagkampeerterrein: 

P3 (rondom)

01-05 t/m 30-09

 

P4 (rondom)

01-05 t/m 30-09

 

P10 (Spitsbergen)

01-05 t/m 30-09

 

P16, (tussen P16 en speelsloot )

01-05 t/m 30-09

 

P17, (terrein om het kommetje)

01-05 t/m 30-09

NB Op alle dagkampeerterreinen is barbecueën toegestaan.

 

Artikel: 4.18 AV

Met inachtneming van het bepaalde in artikel 4.18, derde lid is barbecueën toegestaan op de volgende deelterreinen.

Barbecuelocaties:

Parkeerplaats P1

01-01 t/m 31-12

 

Parkeerplaats P2

01-01 t/m 31-12

 

De Hogelkamp

01-01 t/m 31-12

 

Parkeerplaats P3

01-01 t/m 31-12

 

Parkeerplaats P4

01-01 t/m 31-12

 

Sportcomplex

01-01 t/m 31-12

 

Spitsbergen P10

01-01 t/m 31-12

 

Parkeerplaats P12

01-01 t/m 31-12

 

’t Schoorl P14

01-01 t/m 31-12

 

De Strengen P15

01-01 t/m 31-12

 

Speelsloot

01-01 t/m 31-12

 

Klaas Dobbers Droogte P17

01-01 t/m 31-12

 

Bijlagen:

A. Plattegrond met ruiterpaden op grond van art 2.17 AV

B. Kaart met locaties op grond van de artikelen 2.1, 2.9, 2.14, 2.20, 2.21, 4.18