Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Besluit van de bestuurscommissie Vervoersautoriteit van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag houdende regels omtrent vaststelling van openingstijden spoorbrug Maassluis vanaf 1.1.2020 voor onbepaalde tijd

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMetropoolregio Rotterdam Den Haag
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van de bestuurscommissie Vervoersautoriteit van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag houdende regels omtrent vaststelling van openingstijden spoorbrug Maassluis vanaf 1.1.2020 voor onbepaalde tijd
CiteertitelVaststelling van openingstijden spoorbrug Maassluis vanaf 1.1.2020 voor onbepaalde tijd
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-03-2020nieuwe regeling

11-03-2020

bgr-2020-265

69547

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de bestuurscommissie Vervoersautoriteit van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag houdende regels omtrent vaststelling van openingstijden spoorbrug Maassluis vanaf 1.1.2020 voor onbepaalde tijd

 

Spoorbrug Haven Maassluis

 

De bestuurscommissie Vervoersautoriteit van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag stelt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020, de volgende brugopeningstijden voor onbepaalde tijd vast voor de spoorbrug Haven Maassluis.. Deze openingstijden voor het scheepvaartverkeer worden vastgesteld op grond van artikel 8 van het Besluit lokaal spoor.

 

Brugopeningen dienen minimaal een half uur van tevoren aangevraagd te worden bij de havenmeester, 010 - 5912852 of marifoonkanaal VHF 68.

 

De brug wordt maandag tot en met vrijdag op verzoek geopend tussen 06.00 en 20.00 uur. Tijdens de spertijden, te weten tussen 06.45 en 09.15 uur en tussen 15.45 en 18.30 uur, vinden geen brugopeningen plaats.

 

Op zaterdag, zon- en feestdagen kan de brug tussen 08.00 en 21.00 uur op aanvraag geopend worden.

 

Door metrovertragingen en het rijden van extra metrovoertuigen kunnen wijzigingen in de openingstijden worden aangebracht.

 

In de volgende omstandigheden kan afgeweken worden van de bedieningstijden:

 

 • -

  Calamiteiten die een onmiddellijke doorgang van de scheepvaart vereisen, zoals de doorgang van nooddiensten over water en schepen die met spoed noodreparaties vragen in de binnenhaven;

 • -

  De brug kan voor beroepsvaart van bedrijven in de binnenhaven op verzoek maximaal 7 minuten tijdens de spertijden worden geopend;

 • -

  Nader overeen te komen speciale evenementen die vragen om ruimere bedieningstijden.

   

Voorstellen tot wijzigingen kunnen worden voorgelegd bij de Havenmeester welke, indien hij daarmee akkoord is deze ter instemming voorlegt aan de beheerder van de spoorweginfrastructuur. Na deze instemming kan een verzoek ingediend worden bij de bestuurscommissie Va ter besluitvorming.

Aldus vastgesteld namens de bestuurscommissie Vervoersautoriteit van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag op 11 maart 2020

Mw. C. Mourik

Manager Openbaar Vervoer