Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Besluit van de bestuurscommissie Vervoersautoriteit van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag houdende regels omtrent vaststelling van openingstijden spoorbrug Vlaardingen vanaf 1.1.2020 voor onbepaalde tijd

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMetropoolregio Rotterdam Den Haag
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van de bestuurscommissie Vervoersautoriteit van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag houdende regels omtrent vaststelling van openingstijden spoorbrug Vlaardingen vanaf 1.1.2020 voor onbepaalde tijd
CiteertitelVaststelling van openingstijden spoorbrug Vlaardingen vanaf 1.1.2020 voor onbepaalde tijd
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-03-2020nieuwe regeling

11-03-2020

bgr-2020-264

69872

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de bestuurscommissie Vervoersautoriteit van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag houdende regels omtrent vaststelling van openingstijden spoorbrug Vlaardingen vanaf 1.1.2020 voor onbepaalde tijd

 

Spoorbrug Haven Vlaardingen

 

De bestuurscommissie Vervoersautoriteit van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag stelt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020, de volgende brugopeningstijden voor onbepaalde tijd vast voor de spoorbrug Haven Vlaardingen. Deze openingstijden voor het scheepvaartverkeer worden vastgesteld op grond van artikel 8 van het Besluit lokaal spoor.

 

Openingen dienen minimaal 1 uur van tevoren aangevraagd te worden bij de Havendienst, tel.: 010-2484333 of marifoonkanaal 20.

 

In de zomerperiode, van 01-04 t/m 31-10, wordt de brug op maandag tot en met vrijdag op verzoek geopend tussen 09.15 en 15.45 uur en tussen 18.30 en 20.00 uur, op zaterdag tussen 08.00 en 20.00 uur en op zon- en feestdagen tussen 08.00 - 21.00 uur.

 

In de winterperiode, van 01-01 t/m 31-03 en van 01-11 t/m 31-12, wordt de brug op maandag tot en met vrijdag op verzoek geopend tussen 09.15 en 15.45 uur. Op zaterdag, zon- en feestdagen tussen 08.00 en 10.00 uur en tussen 15.00 en 17.00 uur.

 

Door metrovertragingen en het rijden van extra metrovoertuigen kunnen wijzigingen in de openingstijden worden aangebracht

 

In de volgende omstandigheden kan door de havendienst afgeweken worden van de bedieningstijden:

 

  • -

    Calamiteiten die een onmiddellijke doorgang van de scheepvaart vereisen, zoals de doorgang van nooddiensten over water;

  • -

    Bij nautische evenementen en vaartuigen die vragen om ruimere bedieningstijden kan er afgeweken worden van de vastgestelde openingstijden, na toestemming van de gemeente Vlaardingen en de RET.

     

Voorstellen tot wijzigingen kunnen worden voorgelegd bij de Havenmeester welke, indien hij daarmee akkoord is deze voorlegt aan de beheerder van de spoorweginfrastructuur.

Aldus vastgesteld namens de bestuurscommissie Vervoersautoriteit van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag op 11 maart 2020

Mw. C. Mourik

Manager Openbaar Vervoer