Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rotterdam

Besluit van het wijkcomité Zevenkamp van de gemeente Rotterdam houdende aanvullende regels omtrent bewonersinitiatieven

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRotterdam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het wijkcomité Zevenkamp van de gemeente Rotterdam houdende aanvullende regels omtrent bewonersinitiatieven
CiteertitelAanvullende regels bewonersinitiatieven wijkcomité Zevenkamp
Vastgesteld doorgedelegeerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-03-2020nieuwe regeling

20-02-2020

gmb-2020-60987

Gemeenteblad 2020, nummer 35

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het wijkcomité Zevenkamp van de gemeente Rotterdam houdende aanvullende regels omtrent bewonersinitiatieven

Het Wijkcomité Zevenkamp hanteert in aanvulling op de stedelijk vastgestelde Beleidsregel bewonersinitiatieven Rotterdam, kenmerk 14MO03687 en de Nadere regels bewonersinitiatieven Rotterdam 2020, de volgende aanvullende regels bij de beoordeling van bewonersinitiatieven.

 

 • 1.

  Alle bewonersinitiatieven worden ter besluitvorming voorgelegd in een openbare vergadering van het wijkcomité. Er is geen beslissingsmandaat voor de voorzitter of de gebiedsdirecteur. De inhoudelijke beslissing is geheel aan het wijkcomité.

 

 • 2.

  Vrijwilligers ontvangen maximaal een vergoeding van € 5,00 voor het nuttigen van een maaltijd/consumptie, per persoon.

 

 • 3.

  Het initiatief moet voor iedereen in de wijk onder dezelfde voorwaarden toegankelijk zijn.

 

 • 4.

  De kosten voor consumpties/maaltijden zijn subsidiabel, mits in verhouding en tot maximaal 20% van het totale bedrag van de aangevraagde subsidie. Tenzij het initiatief hoofdzakelijk wordt gevormd door eten en drinken. In geval van het laatste is de doelstelling en karakter van het initiatief relevant.

 

 • 5.

  Bij het inhuren van een evenementenbureau moet dit ondersteund worden door vrijwilligers, mits de veiligheid niet in het geding is. Beroepskrachten kunnen pas worden ingezet als blijkt dat er geen vrijwilligers uit de wijk voorhanden zijn die dezelfde kwaliteit kunnen waarborgen.

 

 • 6.

  Bewonersinitiatieven bevatten geen elementen waarbij inkomsten gegenereerd worden, tenzij dit ten goede komt aan het initiatief.

 

 • 7.

  Om te voorkomen dat het wijkbudget onevenredig wordt verdeeld onder de bewoners van Zevenkamp en om het wijkcomité de mogelijkheid te geven tot een tussentijds afwegingsmoment op basis van de actuele budgettaire situatie, worden initiatieven niet gehonoreerd voor meer dan zes aansluitende maanden.

Vastgesteld in de openbare commissievergadering van het wijkcomité Zevenkamp op 20 februari 2020.

Wijkmanager,

A. Paans

Technisch voorzitter,

S.W. Ebbinge

 

Dit gemeenteblad is uitgegeven op 2 maart 2020 en ligt op dins-, woens- en donderdagen van 9.00 tot 13.00 uur ter inzage bij het Bestuurlijk Informatiecentrum Rotterdam (BIR), locatie Wachtruimte Timmerhuis, Halvemaanpassage 1 (trap op, melden bij Informatiebalie)

(Zie ook: www.bis.rotterdam.nl – Regelgeving of Gemeentebladen chronologisch)